Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Mỗi vị xuất gia trong Hệ phái Khất sĩ nói chung, Giáo đoàn III nói riêng ngoài việc tu tập tại trú xứ còn tham gia các Khóa tu học do Hệ phái, Giáo đoàn tổ chức. Tham gia Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới Giáo đoàn III có 67 hành giả theo tu tập.
Vườn Tâm xin đăng tải hình ảnh chư hành giả tham gia Khóa tu lần này cho bạn đọc cùng chiêm ngưỡng
 
TT. Vườn Tâm