Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nhằm kiện toàn đời sống giới hạnh Tăng-già, cũng như củng cố các mặt về Tăng sự, Nghi lễ... của chư Ni Giáo đoàn III, mỗi năm Giáo đoàn tổ chức 2 khóa “Sống chung tu học” dành cho hàng Tỳ-kheo-ni.

Năm nay – 2018, được sự chấp thuận của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện đảo Lý Sơn và chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Tịnh xá Ngọc Đức do Sư cô Liên Thùy trụ trì, thuộc huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi phát tâm đăng cai tổ chức khóa  “Sống chung tu học” lần thứ 7.

Thời gian: Từ mùng 8 đến 15 tháng 2 năm Mậu Tuất (24 đến 31/03/2018).

Đối tượng: Tỳ-kheo-ni thuộc Giáo đoàn III.

Sáng ngày mùng 8/02 Mậu Tuất (nhằm ngày 24/03/2018), trước giờ khai mạc khóa tu, dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni chúng, gần 60 người con gái của đức Phật trong màu huỳnh y giải thoát ôm bình bát đất đầu đội trời, chân đạp đất khất thực hóa duyên trong khuôn viên tịnh xá, ôn lại hình ảnh Ni đoàn khất thực như thời Phật tại thế, làm nức lòng người dân nơi biển đảo xa xôi. Đây là cơ hội cho những người dân chơn chất, hiền lành, những người con của biển đảo quê hương Lý Sơn có cơ hội gieo trồng cội phước.

Sau thời khất thực truyền thống, lễ Khai mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của HT. Giác Trong - Phó Trưởng ban, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ. III và chư Tôn đức Ni: NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ III; NT. Cảnh Liên – Phó Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ. III và gần 60 hành giả là Ni sư, Ni chúng từ các miền tịnh xá từ các tỉnh thành cao nguyên Đà Lạt, Tây nguyên Đăk Lăk, miền Trung Duyên hải đầy gió các đã cùng qui tụ về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đức khép mình trong giới luật, cùng nhau tu học.

Với tinh thần giữ gìn và phát huy sự nghiệp của Tổ Thầy, nâng cao đời sống phạm hạnh, giúp cho hàng hậu học tập trung lại một trú xứ để tu học, lắng nghe chia sẻ, gần gũi hiểu biết nhau hơn để được cân bằng giữa pháp học và pháp hành. Về tham dự khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 7 gồm có 53 hành giả. Trong đó có 2 vị Ni trưởng, 7 vị Ni sư, 42 vị Sư cô và 2 vị Thức xoa.

Trong lời tác bạch, Sư cô Thùy Liên vô cùng xúc động: Duyên phước lớn được sự chỉ dạy của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III và sự cho phép của BTS PG tỉnh Quảng ngãi, BTSPG huyện đảo Lý Sơn cho phép Ni giới chúng con  thực hiện lý tưởng làm người Tăng lữ  cầu tu học được gần gũi cận kề các bậc mô phạm trưởng thượng đáng kính để học hỏi giáo pháp giải thoát. Nên chúng con nguyện s toàn tâm toàn ý hoằng pháp độ sanh, làm tỏ rạng ánh đạo vàng nơi biển đảo xa xôi này.

Sư cô Hòa Liên thay mặt BTC cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni cung an chức sự.

Sư cô Chánh Liên thay mặt hành giả đọc 5 điều phát nguyện trong khóa tu:

1- Nguyện tuyệt đối tuân thủ nội qui và thời khóa mà Ban Tổ chức đã đề ra.

2- Nguyện luôn luôn đoàn kết hòa hợp, học tập và sách tấn lẫn nhau trong tinh thần lục hòa cộng trụ.

3- Nguyện tinh tấn hành trì pháp học và pháp hành không chút giải đãi.

4- Nguyện cố gắng không vi phạm nội qui và giới pháp đã lãnh thọ.

5- Nguyện giữ gìn vệ sinh và tiết kiệm để không lạm phí của thường trụ Tam bảo.

Phật tử Thiện Thắng thay mặt cho hơn 200 Phật tử xa gần về phát tâm hộ đạo, phát nguyện hộ trì khóa tu.

Cuối buổi lễ khai mạc, HT. Giác Trong sách tấn: Hôm nay ngày mùng  8/2 kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn lìa bỏ cung vàng điện ngọc cắt mái tóc xanh xuất gia tấm đạo,trải qua hơn hai nghìn năm thì giáo pháp đó được Tổ sư Minh Đăng Quang khôi phục khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ là một hình thái khôi phục y bát chơn truyền, tu tập và sinh hoạt như Phật còn tại thế. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai sáng giáo pháp Khất sĩ với phương châm: “Nối truyền Thích-ca chánh Pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”. Ngài quan tâm giáo dưỡng Tăng đoàn, phải sống tốt về đạo hạnh, vững về kiến thức, hành đúng giới luật. Đức Tổ sư dạy chư đệ tử: “Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, thì tất cả sống cho ta. Đạo của sống là cùng nhau sống chung, đạo của biết là cùng nhau học chung, đạo của linh là cùng nhau tu chung”. Đúng với tinh thần:

“Hạnh Khất sĩ phép tu theo Phật

Lẽ sống chung vạn vật chúng sanh

Không riêng xã hội, gia đình

Không phân chủng loại hữu hình, vô tri”.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ Khai mạc:

Tin: Ngọc Chơn (Theo: daophatkhatsi.vn)