Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào 18h, ngày 10/12/2022 (17/11 năm Nhâm Dần), tại Tịnh xá Ngọc Tòng (Quốc lộ 1, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III và quý thiện nam tín nữ các miền Tịnh xá trong Giáo đoàn đã tham gia đêm hoa đăng ngồi thiền kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn III, tưởng niệm ân đức đức Thầy Giác An, các vị tiền hiền dày công lập đạo của Giáo đoàn, trong không khí thiêng liêng và xúc động.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh và tham dự của: HT. Giác Hùng –  Giáo phẩm Hệ phái, đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban trị sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu (Phú Yên); HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Tri sự Thường trực Ban Trị sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng (Khánh Hòa), trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm; HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Khánh Hòa); HT. Giác Trí - Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định); HT. Giác Minh - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà (TP Đà Lạt); HT. Giác Thành – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc (GIa Lai), HT. Giác Tiến – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III, quyền trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (Đăk Lăk) cùng chư Tôn đức Thượng tọa, Đại đức Tăng, quý Phật tử các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn III.
Về phía chư Tôn đức Ni có NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, NT. Tỉnh Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, cùng sự hiện diện của quý Ni sư, chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và đông đảo bà con Phật tử các miền tịnh xá về tham dự.Mở đầu buổi lễ chư Tôn đức Tăng Ni dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng – đệ nhất chứng minh kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn III đồng hướng về tôn dung đức thầy Giác An để thành kính dâng ngũ phần công đức, dâng trầm hương và ngọn đèn tâm linh cúng đường đến bậc đức trưởng lão, bậc đại Tôn sư của Giáo đoàn. Buổi lễ diễn ra dưới lời xướng lễ dâng hương cúng dường của HT. Giác Minh, thay lời cho chư Tôn đức giáo phẩm đang hiện diện: “Xin cho khói trầm hương kết thành mây năm sắc. Dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Cúng dường vô lượng pháp, cúng dường vô lượng tăng. Cùng pháp giới chúng sanh trở nên tỉnh thức. Giờ này chúng con hiện tiền dưới ngôi chân dung của đức Thầy. Tưởng niệm 65 năm thành lập, phát triển Giáo đoàn. Chứng minh cho chúng con cầu nguyện thọ trì lời giáo huấn của đức Thầy tu hành, giữ gìn mạng mạch Tổ Thầy đã để lại, để xiển dương chánh pháp, lợi ích cho chư Thiên và loài người. Nam mô lòng thành kính dâng hương…”
Trong bầu không khí trang nghiêm, chư Tôn đức cùng quý Phật tử đồng thành tâm hướng về 10 phương Tam Bảo để dâng hương hoa, cúng dường đến đức trưởng lão Giác An, bậc đại tôn sư của Giáo đoàn nhân lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn III. Đồng thời chư Tôn đức và quý Phật tử ngoài việc tụng đọc lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng còn đọc kinh cầu an, để cầu nguyện cho quốc thời dân an, quốc thái hòa bình, nhân sanh an lạc.Sau thời kinh cầu nguyện, chư Tôn trưởng lão hòa thượng phân lập lưỡng ban an tọa đi vào nội dung tưởng niệm công đức lập đạo của đức Thầy, cũng như cầu nguyện âm siêu dương thới.
Sau khi chư Tôn đức giáo phẩm dâng trầm lên đức Thầy nhân kỷ niệm 65 năm thành lập và phát triển Giáo đoàn III. Để bày tỏ lòng tôn kính, tri ân và hồi tưởng về đạo nghiệp của đức Thầy khai lập Giáo đoàn, chư Tôn đức giáo phẩm và chư Tôn đại đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử dành 15 phút tỉnh tọa, tỉnh tâm để tưởng niệm ân đức của đức Thầy sau khi nghe 3 tiếng chuông.

Theo lời dẫn của TT. Giác Nhường - phó thư ký kiêm Trưởng ban truyền thông của Giáo đoàn III, trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tổ chức lễ kỷ niệm tròn 65 năm đức Thầy khai lập Giáo đoàn III. Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, lịch đại Tổ sư, hồng ân của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, đức Thầy Giác An thùy từ chứng minh
Trong không gian tỉnh lặng, với những ngọn nến lung linh, huyền diệu, sự hiện diện uy đức của quý Hòa thượng Giáo phẩm, lãnh đạo Giáo đoàn là sự hiện hữu của các bậc thầy lớn trong đạo nghiệp tiếp nối và truyền thừa dòng pháp mặc, như là những biểu tượng của ngọn đèn chánh pháp được đức Tổ sư Minh Đăng Quang phát nguyện: “Nối truyền Thích Ca chánh pháp” và đức Tổ sư đã truyền thừa ngọn đèn chánh pháp đến quý trưởng lão, các bậc thầy lớn trong giáo pháp Khất sĩ


TT. Giác Nhường - phó thư ký kiêm Trưởng ban truyền thông của Giáo đoàn III tiếp tục dẫn trong buổi lễ: Đức Thầy Giác An là một trong những vị pháp tử được đức Tổ sư trực tiếp truyền thừa và ngọn đèn ấy được tỏa sáng và tiếp tục truyền trao đến nhiều thế hệ kế tiếp. Cho đến hôm nay vừa tròn 65 năm khai lập và phát triển Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ là sự tiếp nối truyền thừa của quý trưởng lão, trưởng Giáo đoàn, quý Hòa thượng tri sự trưởng qua các thời kỳ, chư Tôn đức trưởng lão, quý Hòa thượng giáo phẩm phó trưởng Giáo đoàn và quý vị tri sự phó Giáo đoàn qua các thời kỳ. Chính quý Ngài là những vị tiếp nối ngọn đèn chánh pháp từ đức Thầy và truyền trao đến Tăng Ni, Phật tử trong Giáo đoàn.
Hôm nay nhân dịp tròn 65 năm đức Thầy khai lập Giáo đoàn chư Tôn hòa thượng giáo phẩm, lãnh đạo và toàn thể Tăng Ni Giáo đoàn, Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm nhằm tri ân và ôn lại cuộc đời , đạo nghiệp của đức Thầy đã dày công hoằng truyền chánh pháp, đào tạo và giáo dưỡng Tăng Ni trong hàng Khất sĩ để tiếp nối tông phong và góp phần phụng sự ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Công đức và đạo nghiệp của đức Thầy thật lớn lao, cao cả, là hàng pháp tử tứ chúng, không thể dùng lời lẽ nào để bày tỏ lòng tri ân và diễn bày hết công đức to lớn ấy cho được.
Tối hôm nay, tại không gian Tịnh xá Ngọc Tòng thỉnh quý chư Tôn đức giáo phẩm và đại chúng cùng ôn lại những lời đạo tình về đức Thầy Giác An của những bậc trưởng lão trong giáo pháp Khất sĩ cùng thời với đức Thầy. Đức trưởng lão pháp sư Giác Nhiên, nguyên Tổng tri sự, trưởng kiêm viện trưởng viện hành đạo giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam khai lập Giáo đoàn VI, đã từng tâm tình với giác linh đức Thầy Giác An rằng: “Ngài đã mất nhưng những lời vàng tiếng ngọc, những di ngôn của Ngài hãy còn trong hiện tại và về sau mãi mãi”

Xem lại những trang sử, nhất là trong buổi tuyên dương công trạng, đạo nghiệp của đức Thầy Giác An, trưởng lão pháp sư Giác Nhiên khuyến giáo đại chúng rằng: “Trưởng lão Giác An, Ngài là một vị đã hy sinh, hiến trọn đời mình cho đạo pháp, công hạnh của Ngài thật xứng đáng là bậc chúng trung Tôn. Xin toàn thể chư liệt vị đồng niệm danh hiệu Ngài bất diệt. Đó là lời của pháp sư Giác Nhiên khuyên đại chúng niệm danh hiệu của đức Thầy, một cách bất diệt vì những lời vàng, tiếng ngọc, những di ngôn của Ngài hãy còn hiện tại và về sau mãi mãi.
Niệm danh hiệu đức Thầy là nhớ đến ân đức cao cả của đức Thầy đã khai lập Giáo đoàn, ân đức giáo dưỡng của đức Thầy đối với hàng môn đệ, là niệm tưởng gương hạnh hy sinh tự thân cho giáo pháp và nhân sinh. Cuộc đời và đạo nghiệp của đức Thầy Giác An gắn liền với 12 nguyện rộng lớn của đức Thầy vào năm 1950. Đây là thời gian đức Thầy còn là vị tập sự nương đức Tổ sư Minh Đăng Quang tu học, lúc đó chưa thọ giới Sa di.
12 đại nguyện của đức Thầy Giác An:
1. Tôi phát nguyện cái thân này cúng dường chư Phật.
2. Tôi phát nguyện cái thân này để cứu độ chúng sanh.
3. Tôi phát nguyện cái thân này để làm lợi ích cho chúng sanh.
4. Tôi phát nguyện cái thân này không làm ai khổ hết.
5. Tôi phát nguyện cái thân này không làm ai buồn giận hết.
6. Tôi phát nguyện cái thân này cho chúng sanh tiến đường tu.
7. Tôi phát nguyện cái thân này không bỏ ai hết.
8. Tôi phát nguyện cái thân này không làm ác ai hết.
9. Tôi phát nguyện cái thân này sẽ không thành Phật.
10. Tôi phát nguyện cái thân này chừng nào hết chúng sanh tôi sẽ thành Phật sau.
11. Tôi phát nguyện cái thân này theo Phật đời đời kiếp kiếp để độ chúng sanh.
12. Tôi phát nguyện dùng cái thân này để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, dứt khỏi đao binh.
Đó là 12 lời nguyện rộng lớn của đức Thầy Giác An, 12 lời nguyện này như là kim chỉ nam cho hàng đệ tử môn đồ tứ chúng noi theo. Với hạnh nguyện cao cả này, pháp sư Giác Nhiên đã khuyến tấn xin toàn thể chư liệt vị đồng niệm danh hiệu Ngài bất diệt, bởi hạnh nguyện của đức Thầy là bất diệt, là trường tồn.
Danh hiệu đó, pháp thân ấy luôn là khuôn thước, là quy chuẩn, là điểm tựa cho tứ chúng noi theo. Di ngôn, pháp ngữ của đức Thầy lưu lại trong sách thì ít, nhưng đức Thầy đã truyền trao ý pháp đến từng đệ tử được nhuần vào đời sống của người Khất sĩ môn đệ, để rồi trải qua 65 năm. Hôm nay hình ảnh của đức Thầy, pháp thân của đức Thầy vẫn tồn tỏ rõ nơi chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn hiện diện hôm nay. Nơi đời sống tu học của Tăng Ni trong Giáo đoàn, dù rằng đâu đó vài trú xứ cũng có những cá nhân đã làm mờ đi hình ảnh của đức Thầy, mờ đi đời sống truyền thống của người Khất sĩ mà đức Thầy đã dày công gầy dụng.. Tuy nhiên, đó chỉ là những cá nhân trong Tăng đoàn Khất sĩ mà thôi. Dù trải qua thời gian hơn nữa thế kỷ, kể từ khi đức Thầy viên tịch Giáo đoàn III, dưới sự lãnh đạo của chư Tôn đức trưởng lão, chư Tôn đức giáo phẩm qua các thời kỳ đã tiếp nối và truyền trì dòng pháp mạch của Tông phong giáo pháp.
Với đạo nghiệp của đức Thầy, đức trưởng lão Giác Lý khai lập Giáo đoàn V Hệ phái Khát sĩ, mô tả hình ảnh đạo hạnh của đức Thầy Giác An rằng: “Trưởng lão Giác An, một người đã hy sinh suốt cuộc đời để hoằng dương chánh pháp, đem đạo lành rãi khắp bốn phương. Trong thời gian Tôn sư Minh Đăng Quang vắng bóng, vơi trách nhiệm tinh thần Ngài đã đi mở đạo khắp miền Trung và Cao nguyên trung phần, với sư mạng thiêng liêng cao cả, thật xứng đáng một vị Tổ Thầy. Đối với đức Tổ sư là vị khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, nhưng đối với đức Thầy Giác An là vị Tổ khai lập Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ. Với những lời tôn vinh , với những lời tán dương công đức, ân đức của các đức trưởng lão, đồng là pháp tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, đồng là huynh đệ với đức Thầy Giác An có những lời như thế.”
Hôm nay hội chúng lại nghe được, hồi tưởng được những hình ảnh cúa đức Thầy qua sự tâm tình, chia sẻ của trưởng lão, hòa thượng pháp sư Giác Nhiên, của trưởng lão Giác Lý để thấy đức Thầy Giác An là bậc thầy lớn trong giáo pháp.
Để bày tỏ lòng tôn kính đến đức Thầy đoàn Phật tử do các em diễn viên, các vị ca sĩ từ đoàn ca múa nhạc Hải Đăng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi thức nhạc lễ, dâng điệu múa lục cúng dường đến mười phương Tam Bảo, đức Thầy, chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện trong đêm hoa đăng hôm nay.
Để đánh dấu 65 năm đức Thầy Giác An, pháp tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, noi theo chí nguyện của đức Tổ sư : “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, cùng với chư đức Thầy ra miền Trung để hoằng truyền Phật pháp. Đến với đại lễ trọng thể này tất cả chúng con đều đem 5 phần hương công đức, hoặc đem những phẩm vật như hương hoa, lời ca tiếng nhạc để dâng cúng đến đức Thầy, trong đó có đại dức Giác Khoan cũng đã soạn 1 bản trường thiên tán dương công đức của đức Thầy, ở nơi Ấn Độ, nơi lễ hội trùng tụng Tam tạng thánh điển Phật giáo đang diễn ra (Bồ Đề Đạo Tràng), nơi đó có lớp lớp Tăng Ni, là nhưng du học sinh đang du học Ấn Độ. Trong dó cũng có những con em là học trò, là đệ tử của quý Ngài đang du phương tầm học, cũng hướng về đất mẹ Việt Nam , hướng về nơi Tổ đình, tịnh xá Ngọc Tòng để dâng lên những phần hương công đức, Đại đức Minh Điệp là một tu sĩ du học sinh thuộc Phật giáo Khất sĩ đã đại diện cho chư Tăng Ni du học sinh Khất sĩ Việt Nam đang du học tại Ấn Độ cũng dâng lên 1 bài Xưng tán công đức của đức Thầy Giác An – Một trong những bậc Tôn sư mà lớp lớp học trò vô cùng kính ngưỡng, và nhiều vị khác cũng như vậy. Ở nơi nước Mỹ, đại đức Giác Châu cũng là một trong những học trò của quý Ngài, dựng lập nên Tịnh xá Giác An để bày tỏ niêm tôn kính, cúng dường đức Thầy. Cũng như bày tỏ tấm long hiếu kính của mình đối với các bậc Tôn trưởng trong Giáo đoàn.


Chương trình lễ thắp nến kỷ niệm và tưởng niệm công đức lập đạo của đức Thầy Giác An chuẩn bị khép lại, HT. Giác Hùng – đệ nhất chứng minh kiêm Trị sử trưởng Giáo đoàn III đã từ bi chứng minh và trao tặng bằng tuyên dương công đức đến HT. Giác Phùng – Trị sự phó thường trực của Giáo đoàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng – nơi đơn vị đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn III trọng thể..Kế đến HT. Giác Trong thay mặt cho chư Tôn đức trong Ban trị sự Giáo đoàn III trao tặng bằng tuyên dương công đức cho TT. Giác Nhường – phó thư ký Giáo đoàn, Trưởng ban truyền thông của Giáo đoàn, là một trong những vị học trò của quý Ngài, đã có nỗ lực trong những ngày tháng qua để góp phần tạo nên lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn được trọng thể.
Tiếp sau đó HT. Giác Trí thay mặt cho chư Tôn đức của Giáo đoàn III trao tặng bằng tuyên dương công đức cho TT. Giác Phổ - Phó thường trực ban hoằng pháp Giáo đoàn, tri sự của Tịnh xá Ngọc Quang (Đăk Lăk), cũng là một trong những vị góp phần công đức rất lớn cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn. Do TT. Giác Phổ bận đi đón quý Hòa thượng Hệ phái về dự lễ nên ĐĐ. Giác Ngẫm - trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng ( Đồng Nai) lên nhận thay.
Tiếp nối chương trình HT. Giác Minh – trị sự phó kiêm phó ban tăng sự của Giáo đoàn thay mặt cho chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III trao tặng bằng tuyên dương công đức cho TT. Giác Khoan – trụ trì pháp viện Thánh Sơn (Khánh Hòa), là vị vừa được chư Tôn đức chứng minh cho làm phó ban văn hóa của Giáo đoàn, một học trò nhỏ bé trong Giáo đoàn nhưng đã nỗ lực trong những ngày tháng để thiết lập trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm lễ đài, góp phần làm nên  sự kiện trọng đại của lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn III.
Để khép lại lễ thắp nến kỷ niệm và tưởng niệm công đức lập đạo của đức Thầy Giác An, HT. Giác Hùng – đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo đoàn III có lời đến toàn thể đại chúng Tăng Ni và Phật tử: “ Nhân dịp lễ kỷ niệm 65 năm đức Thầy thành lập Giáo đoàn III, chư Tăng Ni và quý Phật tử xa gần tề tựu về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tòng để làm lễ kỷ niệm, nhớ lại công ơn Thầy Tổ đã vì chúng sanh , lặn lội từ miền Nam ra đến miền Trung khai đạo , dắt dìu chúng sanh bước lên con đường giải thoát, tự mình thoát khỏi cảnh khổ đau và giúp cho mọi người cũng thoát khỏi vòng triền phược của kiếp thế gian. Tôi xin thay lời chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni có đôi lời tán thán công đức của quý vị đã vì đạo, vì thầy, vì Tổ quên mình làm công tác đại lễ hôm nay. Được hoành tráng, trang nghiêm. Tất cả đã nhín thời giờ của Bổn tự mình, cũng như quý Phật tử xa gần cũng nhìn thời giờ vàng ngọc của gia đình đến đây tham dự kỷ niệm 65 năm đức Thầy Giác An khai lập Giáo đoàn. Đó là công đức mà chúng ta không thể nào quên được.Vì bổn phận người làm con phải luôn luôn nhớ công ơn của người sanh thành. Bổn phận làm trò phải nhớ công ơn của Thầy Tổ. Đó là trách nhiệm, bổn phận, chúng ta là người thừa kế mạng mạch của Tổ Thầy, có trách nhiệm, bổn phận làm tròn xứ mạng của mình để không phụ ơn Thầy Tổ  đã giao. Mong rằng tất cả cố gắng vượt qua khó khăn, những trở ngại mà chúng ta gánh chịu để tiến lên con đường tự giải thoát khỏi khổ đau, bước lên con đường thánh đạo.Trong đêm lễ thắp nến, TT. Giác Hoàng cũng trình lên việc 18 ngôi Tịnh xá do đức Thầy thành lập có phát tâm dâng cúng lãng hoa lên đức Thầy nhân sự kiện kỷ niệm 65 năm đức Thầy khai lập Giáo đoàn III. Đồng thời TT. Giác Hoàng cũng xin phép quý hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn sau lễ kỷ niệm sẽ cho ra mắt kỷ yếu với những vần thơ về công hạnh và đạo nghiệp của đức Thầy do các học trò là tu sĩ Khất sĩ sáng tác. TT. Giác Hoàng xin chư Tôn hòa thượng giáo phẩm chưng minh và cho phép.
Buổi lễ thắp nến tri ân đức Thầy và cầu nguyện quốc thới dân an khép lại trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp củ chư Tăng Ni, Phật tử về tham dự lễ kỷ niệm.
TT. Vườn Tâm