Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng 30/5/2022 (nhằm ngày 01/05 năm Nhâm Dần), hơn 100 chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử Giáo đoàn III đã tập trung về tịnh xá Ngọc Tòng (Nha Trang) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 26 ngày đức cố Trưởng lão Giác Phải, đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III viên tịch. Đồng thời, nhân dịp Chư tôn đức tăng ni cũng tưởng niệm lần thứ 12 ngày Ni trưởng Tưởng Liên viên tịch.
Chứng minh và tham dự lễ có: Trưởng lão HT. Giác Tường, UV Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Hùng, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự Trưởng GĐ. III; HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn III, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn III kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III, HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn III, kiêm Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn III, Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó Tri sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III; HT. Giác Tiến, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Giáo đoàn III, kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III; NT Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT Đền Liên, phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT Cảnh Liên, phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT Tỉnh Liên, phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; cùng sự tham dự của chư Tôn đức tăng ni, phật tử thuộc Giáo đoàn III và tăng ni, phật tử các tự viện, tịnh xá ân cận.
Trước khi cử hành lễ tưởng niệm chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã quang lâm dâng hương đảnh lễ có: HT. Thích Quảng Thiện - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Nguyên Quang - UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Trừng Thi - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Diên Khánh; HT. Thích Chúc Long - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT. Thích Thiện Phước - UV HĐTS  Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; ĐĐ. Thích Nguyên Đăng - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; NT. Thích Nữ Diệu Vân, Phó BTS kiêm Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
Tại buổi lễ, HT.Giác Trong đã cung tuyên tiểu sử Đức Trưởng lão Giác Phải, nhằm nhắc lại tấm gương đạo hạnh, hành đạo của đức đệ nhị Trưởng Giáo đoàn, giúp cho hàng tăng ni môn đồ lấy đó làm bài học, làm hành trang trên bước đường tu tập và hành đạo. Chư tôn đức ni cũng cử đại diện tuyên đọc tiểu sử của Ni trưởng Tưởng Liên.
Sau đó, đại diện chư Ni Tịnh độ đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Tưởng Liên, nhắc lại lịch sử xuất gia, tu học của cố Ni trưởng, những đóng góp của Ni trưởng trong thời gian hành đạo.

Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni dự lễ dã đồng cầu nguyện cho buổi lễ. Kết thúc thời kinh cầu nguyện, Trưởng lão HT.Giác Tường đã ban đạo từ và khuyến khích hội chúng tiếp nối hạnh nguyện của đức cố Trưởng lão đệ nhị Trưởng Giáo đoàn.
Kế lời HT. Giác Thành đã thông báo chư Tăng Giáo đoàn III đã cung thỉnh HT. Giác Hùng lên vị trí Tri sự trưởng Giáo đoàn III, các vị trị lãnh đạo trong giáo đoàn vẫn như cũ.
Cuối cùng, HT.Giác Phùng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó tri sự Thường trực Giáo đoàn đã dâng lời cảm tạ đến Trưởng lão HT.Giác Tường, Chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã vì lòng thương tưởng quang lâm dâng hương tưởng niệm đến đức Trưởng lão Giác Phải.
Lễ tưởng niệm được diễn ra trong không khí trang nghiêm, chư tăng ni và phật tử thành kính tưởng niệm ân đức sâu dày của đức cố Trưởng lão.
TT. Vườn Tâm