Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào lúc 13 giờ ngày 17/11 năm Nhâm Dần (Nhằm ngày 10/12/2022), nằm trong chương trình kỷ niệm 65 năm đức Thầy Giác An khai lập Giáo đoàn III, tại Tổ đình Nam Trung, Tịnh xá Ngọc Tòng (thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ đã tổ chức nhiều hoạt động trong chuổi kỷ niệm 65 năm ngày đức thầy Giác An khai lập Giáo đoàn III
Chứng minh và tham dự các hoạt động kỷ niệm có: HT. Giác Hùng –  Giáo phẩm Hệ phái, đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban trị sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu (Phú Yên); HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Tri sự Thường trực Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng (Khánh Hòa), trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm; HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Khánh Hòa); HT. Giác Trí - Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định); HT. Giác Minh - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà (TP Đà Lạt); HT. Giác Thành – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc (GIa Lai), HT. Giác Tiến – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III, quyền trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (Đăk Lăk) cùng chư Tôn đức Tăng, Phật tử các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn III.
Về phía chư Tôn đức Ni có NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, NT. Tỉnh Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, cùng sự hiện diện của quý Ni sư, chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và đông đảo bà con Phật tử về tham dự.


Mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày đức thầy Giác An khai lập Giáo đoàn III, chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni Giáo đoàn III đã đồng niệm Phật cầu gia hộ, kỉnh lễ Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang, chư đức Thầy đã viên tịch. Sau đó nhị bộ Tăng Ni theo sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng – Trị sự trưởng Giáo đoàn, cùng chư Tôn hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III tuần tự theo thứ lớp nhiễu tháp của đức thầy Giác An tại Tịnh xá Ngọc Tòng một vòng.

Kế tiếp nhị bộ Tăng Ni theo thứ lớp qua Tổ đình Nam Trung thưởng lãm 80 hình ảnh cuộc đời và đạo nghiệp của đức thầy Giác An từ khi khai lập Giáo đoàn III, cho đến hiện nay. Đây là những hình ảnh về đức thầy Giác An, các bậc tiền hiền có công trong việc phát triển Giáo đoàn III do Trưởng lão Giác Phải cất giữ. Việc nhiễu tháp và thưởng lãm hình ảnh của đức Thầy Giác An khi còn hiện tiền là một nghi thức tâm linh quan trọng để các hàng hậu học nhớ đến ân đức của đức Thầy và các bậc tiền hiền có công lớn trong sự phát triển của Giáo đoàn III.
Sau khi chư Tôn đức Tăng Ni tham quan khu triển lãm, ôn lại hình ảnh cuộc đời của đức thầy Giác An, vị khai lập Giáo đoàn III tại Tổ đình Nam Trung liền quay về lại lễ đài tại Tịnh xá Ngọc Tòng tham dự buổi ra mắt các ban chuyên môn của Giáo đoàn III, tọa đàm về chủ đề 65 năm hình thành và phát triển Giáo đoàn III (1957 – 2022), cùng sự kiện trao bằng tuy tán để vinh danh những người đã quy y với đức Thầy, những gia đình Phật hóa (ông bà, bố mẹ quy y với đức Thầy, con cháu quy y với chư Tôn đức hiện tại và là những trụ tín cư sĩ hộ đạo).  
Tại buổi lễ ra mắt các ban chuyên môn của Giáo đoàn III, 10 ban gồm: ban Tăng sự do HT. Giác Thành làm trưởng ban; ban Hoằng pháp do HT. Giác Trong làm trưởng ban; ban Giáo dục Phật giáo do HT. Giác Trí làm trưởng ban; ban Văn hóa do TT. Giác Hoàng làm trưởng ban; ban Hướng dẫn Phật tử do TT. Giác Viễn làm trưởng ban; ban Kinh tế tài chánh do HT. Giác Thành làm trưởng ban; ban Thông tin truyền thông do TT. Giác Nhường làm trưởng ban; ban Từ thiện xã hội do TT. Giác Hạnh làm trưởng ban; ban Kiểm soát do HT. Giác Tiến làm trưởng ban; ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III do NT. Hiệp Liên làm trưởng ban.
Tại buổi ra mắt các ban. Mỗi ban sau khi ra mắt trưởng ban và các thành viên, các vị trưởng ban đã đối trước chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III phát lời nguyện nhận nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đặc biệt để giúp 10 ban đi vào hoạt động đúng chánh pháp và theo quy định của Phật Tổ Thầy nên Ban thường trực Ban Trị sự Giáo đoàn do HT. Giác Hùng làm đệ nhất chứng minh kiêm trị sự trưởng cũng ra mắt trước nhị bộ Tăng Ni.

Ban Tăng sự do HT. Giác Thành làm trưởng banBan Hoằng pháp do HT. Giác Trong làm trưởng ban


Ban Giáo dục Phật giáo do HT. Giác Trí làm trưởng ban


Ban Văn hóa do TT. Giác Hoàng làm trưởng banBan Hướng dẫn Phật tử do TT. Giác Viễn làm trưởng ban

Ban Kinh tế tài chánh do HT. Giác Thành làm trưởng banBan Thông tin truyền thông do TT. Giác Nhường làm trưởng ban


Ban Từ thiện xã hội do TT. Giác Hạnh làm trưởng ban


Ban Kiểm soát do HT. Giác Tiến làm trưởng ban
Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III do NT. Hiệp Liên làm trưởng banBan thường trực Ban Trị sự Giáo đoàn III do HT. Giác Hùng làm trị sự trưởng


Ban Trị sự Giáo đoàn III cùng các trưởng ban chuyên môn của Giáo đoàn III
Sau lễ ra mắt chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni lãnh đạo Giáo đoàn III đã cùng tham dự buổi tọa đàm có chủ đề 65 năm hình thành và phát triển Giáo đoàn III. Tại buổi tọa đàm quý hòa thượng, Ni trưởng…. những vị có duyên gần với đức thầy và các bậc tiền hiền, trụ trì các Tịnh xá do đức Thầy sáng lập như HT. Giác Hùng, HT. Giác Trong, HT. Giác Phùng, HT. Giác Minh, HT. Giác Thành, HT. Giác Tiến, NT. Đền Liên…

HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, đệ nhất chứng minh kiêm trị sự trưởng Giáo đoàn III
HT. Giác Trong - Giấo phẩm Hệ phái, phó trị sự Giáo đoàn III

HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Phó trị sự thường trực Giáo đoàn III

HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trị sự Giáo đoàn III

HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trị sự Giáo đoàn III

HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trị sự Giáo đoàn III

HT. Giác Tiến - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trị sự Giáo đoàn III


NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

quý Phật tử có duyên gần đức Thầy Giác An


Qúy Hòa thượng, Ni trưởng, cùng một số Phật tử có duyên gần đức Thầy đã kể lại những công hạnh, những kỷ niệm khi gần đức Thầy Giác An, cũng như những bài học đã đón nhận do nhân duyên gần với đức Thầy và các bậc tiền hiền. Đây là những kinh nghiệm quý báu giúp quý Ngài vững tin và kiên định để sống trong môi trường đạo, sống đúng với giáo lý Tổ Thầy chỉ dạy.
Sau phần tọa đàm đại chúng đã được chứng kiến cảnh chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Gi áo đoàn trao trao bằng tuy tán để vinh danh những người đã quy y với đức Thầy, những gia đình Phật hóa (ông bà, bố mẹ quy y với đức Thầy, con cháu quy y với chư Tôn đức hiện tại và là những trụ tín cư sĩ hộ đạo).  
Kết thúc các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày đức Thầy Giác An khai lập Giáo đoàn III, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đã hồi hướng phước đức khi được sống trong giao lý Khất si do Tổ sư Minh Đăng Quang và đức thầy Giác An chỉ dạy đến tất cả chúng sanh trong mười phương.
Được biết vào buổi tối chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử sẽ cùng tham dự đêm thiền tọa, hoa đăng tưởng niệm ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp đức Thầy Giác An.
 
TT. Vườn Tâm