Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - 4h ngày 5/9/2019 (nhằm ngày 7/8 năm Kỷ Hợi), chư hành giả Khóa tu "Sống chung tu học" lần thứ 10 của Giáo đoàn III đã khai kinh Thủy Sám pháp để cầu an cho NT. Thông Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III sớm vượt qua bệnh tật.
Tại buổi cầu nguyện, NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Phó Trưởng ban kiêm Thiền chủ Khóa tu; cùng NT. Đền Liên – Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, giám Luật Khóa tu đã niêm hương bạch Phật.
Sau đó đại chúng cùng tụng kinh cầu nguyện cho NT. Thông Liên vượt qua bệnh tật để tiếp tục là thạch trụ cho Ni chúng Giáo đoàn III nương theo. Ngoài ra trong buổi lễ, Ni trưởng cũng đã cầu nguyện cho Đại Thí chủ (mẹ – PV) của NS. Dung Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương (Bình Thuận) vừa mới mất và chư hương linh đang được ký tự tại Tịnh xá Ngọc Lương và cửu huyền thất tổ của các mạnh thường quân, các Phật tử đã hỗ trợ cho khóa tu đang diễn ra.
Trước đó trong buổi thọ trai ngày tu thứ 3 của Ni giới Giáo đoàn III, TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III khi về giảng pháp tại Tịnh xá Ngọc Lương, cũng đã cùng các hành giả chú tâm nguyện, dành những năng lượng tu tập gửi đến cầu an cho NT. Thông Liên sớm khỏi bệnh.
Trong ngày tu thứ 4, ĐĐ. Giác Thống - ủy viên Ban Hoằng pháp, Ban Giáo dục Giáo đoàn III đã đến với đại chúng cả ngày bài pháp có tên: Các pháp hỗ trợ đời sống phạm hạnh của một vị xuất gia. Đại đức đã nương vào bài kinh mười pháp tâm niệm đối với người xuất gia để giảng. Theo đó, Đai đức chia sẻ với các hành giả về mục tiêu, lý tưởng của con đường phạm hạnh từ thời tăng đoàn do đức Phật khi còn hiện tiền hướng dẫn. Từ đó, ĐĐ. Giác Thông đã liên hệ qua các bài kinh: Thánh Cầu (số 26 Kinh Trung Bộ), Ví Dụ Lõi Cây (số 29 Kinh Trung Bộ), Thừa Tự Pháp (số 3 Kinh Trung Bộ)… cùng với Chơn Lý Khất sĩ để làm sáng tỏ đề tài được giảng.
Từ những giáo lý của các bài kinh, ĐĐ. Giác Thống đã liên hệ đời sống hiện tại của người xuất gia, từ đó Đại đức đã hướng đại chúng tập buông bỏ các chướng ngại, sống với các pháp hỗ trợ để tiến tu trên con đường tìm cầu sự giải thoát.Ngoài thời gian nghe pháp, hội chúng tiếp tục tu tập dưới sự hướng dẫn của NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III và NT. Đền Liên – Phó Ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III thực hành các thời khất thực nhận thực phẩm, tọa thiền, thiền hành, tụng kinh, sám hối…


Được biết, sáng ngày 5/9/2019 (nhằm ngày 7/8 năm Kỷ Hợi), NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III sẽ có thời pháp đến hội chúng tu học.
Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng