Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Mở đầu cho ngày tu học thứ hai của Hội chúng Ni giới Giáo đoàn III, sáng ngày 2/9/2019 (nhằm ngày 4/8 năm Kỷ Hợi), HT. Giác Thành đã có thời pháp đến hội chúng. Vào buổi chiều, hội chúng cũng đã có một thời pháp tu học do TT. Giác Hành đem lại.
Trong buổi giảng HT. Giác Thành – Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó Tri sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III đã trình bày một số vấn đề liên quan đến Tăng sự. Theo Hòa thượng để chỉnh đốn lại Tăng đoàn trang nghiêm, một cá nhân người xuất gia cần ý thức lại lý tưởng giải thoát, tu học và hành trì pháp mình đã chọn buổi đầu.

Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là một tông phái có sự truyền thừa từ Tổ Thầy, có tông chỉ, pháp tu, hành trì rõ ràng. Vậy nên mỗi người con Khất sĩ phải hiểu rõ và hành trì đúng với tông phong của mình.
Hòa thượng cũng sách tấn sự tu học cho mỗi hành giả biết rõ tâm ma và Phật đang hiện hữu trong chúng ta, vấn đề là ở sự tu học tự thân chuyển hóa tâm ma thành tâm Phật; chuyển hóa 6 căn, 6 trần, 6 thức ô nhiễm trở thành thanh tịnh.Qua buổi chiều: TT. Giác Hành – Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố Cam Ranh, Phó ban kiểm soát kiêm Phó ban Nghi lễ Giáo đoàn III, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GĐ III chia sẻ nội dung bài Đại kinh Thí dụ Lõi cây, số 29 thuộc Trung Bộ Kinh để cảnh giác cho hội chúng trong việc tu học.


Theo Thượng tọa, có thể do chúng ta vì thấy khổ sinh tử nên phát tâm xuất gia tìm cách chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này, như người vào rừng tìm lõi cây. Nhưng sau khi xuất gia, vì danh dự lợi dưỡng và sự tôn kính của người đời, chúng ta đâm ra tự mãn, tham đắm, tự cho đã đạt mục đích. Chúng ta giống như kẻ thay vì tìm lõi cây, lại đem về cành lá. Thượng tọa cũng giải thích một số thuật ngữ Phật pháp căn bản như 10 Kiết sử, 4 thiền, 4 quả để chư Ni ôn lại pháp số Phật học.


Trong ngày, ngoài thời học Pháp, chư Tôn đức Ni hành giả cũng đã hành trì các phương pháp như: tọa thiền, thiền hành, khất thực nhận cơm, tụng kinh… trong chánh niệm.
Khất thực nhận thực phẩm trong khóa tu:


Hành giả thiền hành trong chánh niệm:


Thiền tọa, tụng kinh:Vào buổi tối, trong giờ sám hối và chia sẻ kinh nghiệm, TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III đã đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm tu học đến chư Ni trong Khóa tu Ni giới Giáo đoàn III.
Kết thúc một ngày tu học, chư hành giả đã về tịnh liêu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày tu học mới. Được biết, sáng ngày 3/9/2019 (nhằm ngày 6/8 năm Kỷ Hợi), TT. Giác Hoàng sẽ có thời pháp đến hội chúng tu học.
SC. Hòa Liên – Minh Thiện
Ảnh: Thiện Dưỡng