Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sau buổi khai mạc Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới Giáo đoàn III, HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu đã có thời pháp với chủ đề: “Thực tập chánh niệm báo Phật ân đức” vào buổi chiều cùng ngày đến với đại chúng hành giả.
Mở đầu cho buổi thuyết pháp, Hòa thượng tán thán tinh thần tu học tinh tấn và kiên trì của chư Ni Giáo đoàn III, đã tổ chức khóa Sống chung tu học cho hội chúng Ni liên tục đến hôm nay - khóa thứ 10.
Kế đến, Hòa thượng nhắc đến nhân duyên lành và rất có ý nghĩa của khóa tu lần này được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận) sau mùa Tự tứ Vu Lan. Đạo Phật chú trọng tâm hiếu nói riêng, nói rộng ra là tâm biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Mỗi người sống trong đời đều mang nặng Bốn ân, đó là ân cha mẹ, ân Thầy Tổ, ân Tam Bảo, ân đất nước và ân vạn loại chúng sinh. Người có tấm lòng hiếu nghĩa đã là quý, lại còn biết đền ơn đúng với Chánh pháp là điều đáng trân trọng, đáng tán thán thay!
Mỗi hành giả trong khóa tu đang đền ơn thiết thực mà cao cả ấy. Bằng sự nỗ lực tu tập của tự thân, mỗi hành giả vừa chuyển hóa chính mình vừa hồi hướng công đức cho mọi người, mọi loài; đồng thời pháp lạc sau khi trải nghiệm tu tập chính là món quà quý báu của mỗi hành giả dâng lên cúng dường Tứ Ân.
Đức Phật đã dạy cho Tôn giả Mục-kiền-liên và đại chúng cách báo hiếu cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ hiện tiền đó là cúng dường cho chư Tăng vào ngày Tự tứ, sau ba tháng An cư kiết hạ, hầu mong quý Ngài vận tâm thanh tịnh thù thắng hồi hướng cho người thân của mình. Song song với pháp cúng dường ấy, mỗi người tự thân tu tập chuyển hóa chính mình trên Thánh đạo, duy trì mạch pháp, phổ hóa quần sinh, đó là cách cúng dường cao thượng nhất, là cách đền ơn cao thượng vậy. 
Người con Khất sĩ đi trên con đường năm xưa đức Phật đã đi, được Tổ sư Minh Đăng Quang – Vị khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ khai quang trở lại và Ngài xiển dương tôn chỉ: “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam – Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Một trong những phương thức duy trì mạch pháp của chư Phật ba đời đó là pháp hành Sống chung tu học. Đức Tổ sư dạy: “Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, thì tất cả sống cho ta. Đạo của Sống là cùng nhau Sống chung, đạo của Biết là cùng nhau học chung, đạo của Linh là cùng nhau tu chung”. (Chơn lý “Hòa bình”)
Như thế, trong khóa tu Sống chung tu học, mỗi hành giả luôn ý thức tâm niệm, hành trì tôn chỉ, cũng là cách đền ơn Tứ Ân tuyệt vời vậy. Để có thế đến với nhau, hòa hợp với nhau, cùng tu tập trong giáo pháp của đức Phật, điều đó thật không dễ. Sự sống chung tu học đòi hỏi các hành giả buông xuống bản ngã của mình, thích nghi trọn vẹn môi trường sống chung, có như thế các hành giả mới sống an lạc cùng nhau.
Trong buổi chia sẻ, Hòa thượng cũng nhấn mạnh, trong việc chuyển hóa tự thân, thực tập chánh niệm là yếu tố quyết định cho việc tu tập thăng tiến của mỗi hành giả. Chánh niệm có mặt trong Giới, Định và Tuệ. Thành tựu Chánh niệm là thành tựu Giới Định Tuệ.
Cuối buổi giảng, Hòa thượng phân tích một bài thơ thiền, viết từ năm 1970 của Thiền sư Nhất Hạnh, mang tựa đề Ảo hóa, để đại chúng nhận diện tiến trình tu tập, chế ngự các căn, nuôi dưỡng sự tỉnh giác, để rồi có một ngày cả thế giới chợt vỡ òa, sáng rỡ không ngờ. Trong tiến trình thăng hoa này, Chánh niệm vẫn luôn đóng một vai trò thiết yếu.
Mí mắt chân trời mỏi
Đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa
Đêm về thơm giấc cỏ hoa
Ảo hóa
Bàn tay gió dậy
Ngân hà nến ngọc lung linh
Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ
Sao băng vụt cháy lời kinh
Vạn kiếp xoay quanh vòng mộng mị
Đêm nay chợt thấy chân hình.


Sau thời pháp của Hòa thượng Trưởng ban tổ chức Khóa tu, dưới sự dẫn dắt của NT. Hiệp Liên, NT Đền Liên, các hành giả đã có những thời khóa: thiền hành, thiền tọa, tụng kinh, sám hối và chia sẻ kinh nghiệm tu học sau một ngày hành trì.
Thời khóa thiền hành:
 

Thời khóa Thiền tọa:

Thời khóa Tụng kinh:


Thời khóa Sám hối và chia sẻ kinh nghiệm tu học:Sau thời khóa sám hối, chư hành giả đã về tịnh phòng nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe để ngày mai tiếp tục tu học
SC. Hòa Liên
Ảnh: Minh Thiện - Thiện Dưỡng