Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sau những phút giây thiền hành, học pháp, trì bình khất thực… chư hành giả Ni giới Giáo đoàn III còn có các thời thiền tọa trong Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới. Đây là những giờ phút hướng đến sự định tâm nhằm tìm cầu sự ngộ đạo, hướng về bến giác.
Ai cũng biết cuộc sống này luôn chuyển động từng giây, từng phút, chưa lúc nào và cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Thế nhưng đa số mọi người đều bị cuốn xoáy vào dòng chảy đầy cạm bẫy, chông gai, khó khăn và thử thách đó. Có những lúc, người bình thường tưởng mình bị gục ngã, có lúc cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể nào buông, họ cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy cuộc sống.
Nhưng với người xuất gia học Phật hay những người biết được giáo lý Phật đà, họ đã dùng thiền định để đưa tâm về sự tĩnh lặng, lắng đọng, từ đó quán chiếu sự vô thường, suy ngẫm về cuộc đời. Nhờ điều này mà người tu tập có định tâm, nhẹ nhàng và thanh thản hơn những người đang vật lộn trong cuộc sống thế gian.
Với những Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ, thiền là pháp môn tu tập chủ yếu. Chính Tổ sư Minh Đăng Quang vị khai sáng đạo Phật Khất sĩ cũng nhờ thiền tập mà thành tựu được đạo nghiệp. Việc thực hành Thiền tọa thường xuyên sẽ có 3 lợi ích: Mang lại hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, thanh lọc cơ thể và tâm trí, tự do khỏi những phiền não tinh thần.
Pháp tu thiền của Hệ phái Khất Sĩ, từ thời Tổ sư đến nay cũng không có gì khác biệt với các truyền thống Phật giáo khác. Xuất phát từ quan điểm kế thừa và phát huy những tinh hoa tư tưởng của các truyền thống khác trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, nên pháp tu của hệ phái Khất sĩ cũng không ngần ngại kế thừa và hành trì những điểm độc đáo, những tinh hoa mà mỗi hành giả có cơ duyên tiếp cận, thẩm thấu và hành trì.
Được biết, ở khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới Giáo đoàn III, chư hành giả mỗi ngày có 4 thời thiền tọa trong tổng thời khóa tu tập.
Một số hình ảnh được ghi lại:

Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng - Liên Lương