Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngay từ thời đức Phật còn tại tiền, chư Tăng Ni lấy việc khất thực nhận thực phẩm để nuôi thân mạng là phương pháp hành trì trong cuộc sống tu tập.
Ngày nay do việc đi lại khó khăn nên đa số chư Tăng Ni được Phật tử nấu dâng tại chùa. Vì thế tại các khóa tu truyền thống, chư Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ vẫn dữ truyền thống khất thực nhận thực phẩm trong khuôn viên Tịnh xá, nơi diễn ra khóa tu. 
Ngay tại Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của chư Ni Giáo đoàn III tại Tịnh xá Ngọc Lương (Bắc Bình, Bình Thuận), chư hành giả vẫn giữ phương pháp tu tập truyền thống khất thực nhận thực phẩm như vậy. vào lúc 11h 
Vìệc khất thực có nghĩa là xin ăn, đây là cách nuôi thân một cách chân chính do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Một phương pháp hành trì thực hành chính mạng thanh tịnh trong đời sống tu học của những người đệ tử Phật
Phật sự Vườn Tâm xin giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh trang nghiêm này:
TT. Vườn Tâm
Ảnh: Thiện Dưỡng