Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Cứ vào đúng 10h30 của các ngày diễn ra khóa tu truyền thống “Giới – Định – Tuệ” lần thứ I của Giáo đoàn III tổ chức từ ngày 28/9-5/10/2022 (nhằm ngày 3/9 – 10/9 năm Nhâm Dần) chư hành giả của Khóa tu truyền thông Giáo đoàn III dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III đã trì bình khất thực tại khuôn viên Tịnh xá Ngọc Đà (Tô Vĩnh Diện, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) kết duyên với bá tánh Phật tử tại địa phương.

“Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua…”
Pháp trì bình khất thực là truyền thống tốt đẹp được truyền thừa của chư Phật ba đời. Vì thế, tại miền Nam nước Việt, Đức Tôn sư Minh Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng ra dòng truyền thừa Khất sĩ Việt Nam đã nâng việc khất thực lên làm một phương pháp tu tập quan trọng của những vị tu Khất sĩ.
Người Khất sĩ vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy, theo chủ trương: Xin vật chất cho lại tinh thần; học từ nơi tất cả chúng sanh, dạy lại tất cả chúng sanh, tùy theo nhân duyên cảnh ngộ.
Sau buổi trì bình khất thực, chư Tôn đức hành giả thọ trai, sau đó chính thức vào thời khóa Khóa tu Truyền thống “Giới – Định – Tuệ” của Giáo đoàn III lần thứ I tổ chức trong 8 ngày tại Tịnh xá Ngọc Đà (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Một số hình ảnh trì bình của chư Tôn đức hành giả trì bình nhận thực phẩm trong khóa tu Truyền thống “Giới – Định – Tuệ” do Giáo đoàn III tổ chức, được ghi nhận trong 2 ngày đầu của Khóa tu:


TT. Vườn Tâm