Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nhằm ôn lại công hạnh của Đức Thầy Giác An, vị khai lập Giáo đoàn III - HPKS, cũng như công hạnh của các vị Trưởng lão trước đây, đồng thời thăm và sách tấn chư Tăng, Ni tu tập đúng với giáo lý Đức Phật và đường lối Tổ sư Minh Đăng Quang, cũng như khích lệ tinh thần tu học và hộ trì Tam bảo của Phật tử các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn, chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo đoàn III đã tổ chức chuyến du hành Hoằng Pháp khu vực miền Trung từ ngày 14/3 đến 22/3 năm Quý Mão.

Chuyến du hành xuất phát tại Tịnh xá Lộc Uyển (Q.6, TP.HCM) và sẽ kết thúc tại tịnh xá Ngọc Bửu (TP. Tuy Hòa, Phú Yên). Đoàn Du hành Hoằng Pháp dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, Kiên Trị sự trưởng Giáo đoàn III; Tháp tùng chuyến hoằng pháp còn có: HT. Giác Phùng - Trị sự Phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong - Tri Sự phó, Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí - Tri Sự phó, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Minh - Tri Sự phó, Trưởng ban Nghi Lễ Giáo đoàn III; HT. Giác Thành - Tri Sự phó, Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III và hơn 20 chư Tăng các miền tịnh xá.

Chiều ngày 14/3/2023(23/2/Quý Mão), chư Tôn đức Giáo đoàn III hướng đến điểm đầu tiên là tịnh xá Ngọc Mỹ, huyện Củ Chỉ, TP. HCM do Đại đức Minh Tôn trụ trì tịnh xá Ngọc Mỹ và cùng quý Phật tử đã trang nghiêm tiếp đoán phái đoàn. Sau khi chư tôn Đức Hòa thượng niêm hương bạch Phật và an tọa trong chánh niệm. Đại đức trụ trì đã đảnh lễ và báo cáo sơ lược hoạt động Phật sự tại nơi đây, cũng như có những lời bộc bạch, tâm tư, nguyện vọng, kính dâng lên quý Ngài chứng minh. Thay mặt chư Tôn đức Hoà thượng Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, Kiêm Trị sự trưởng GĐ III, đã có đôi lời sách tấn động viên, Đại đức trụ trì, và quý Phật tử nơi đây. Sau cùng, Đại đức trụ trì và quý Phật tử thành tâm đảnh lễ tri ơn. Sau khi thăm tại tịnh xá Ngọc Mỹ xong, đoàn tiếp tục hành trình thăm viếng các miền tịnh xá thuộc GĐ III, từ HCM đến Phú Yên. Trên đường đi đoàn đã ghé thăm và nghỉ ngơi tại tịnh xá Ngọc Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai).