Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngày 5/9/2019 (nhằm ngày 7/8 năm Kỷ Hợi), ngày tu học thứ 5 của Ni giới Giáo đoàn III, NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đã có thời pháp: “Vai trò vị trụ trì trong sự nghiệp hoằng pháp và tiếp tăng độ chúng” đến hội chúng đang dự Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10
Với lời giảng sâu sắc, nghiêm trang và lắng động, NT. Hiệp Liên đã lý giải rõ ý nghĩa của từ trụ trì, cũng như giúp hội chúng hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của một vị quản lý tại các cơ sở Tự viện. Theo Ni trưởng, vị trụ trì phải lấy tinh thần phụng sự Đạo pháp, dân tộc, hộ trì Tam bảo làm động cơ thúc đẩy trên bước đường tiến tu đạo nghiệp.
Ni trưởng đã dẫn dắt đại chúng hiểu sâu hơn qua mấy câu thơ của Ni trưởng Huỳnh Liên:
“Nguyện xin hiến trọn đời mình
Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương”
Hay như các câu của Cổ đức:
“Nguyện đem thân tứ đại này
Tô bồi Đạo pháp dựng xây đạo tràng
Cúng dường Tam bảo nghiêm trang
Làm cho Đời Đạo ngày càng đẹp tươi”
Bằng những câu thơ, ví dụ thực tiễn, NT. Hiệp Liên đã cho các hành giả hiểu rõ trách nhiệm của một vị Trụ trì là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nặng nề. Vị trụ trì phải nỗ lực tu học tinh chuyên mới hoàn thành sư mạng cao cả của đức Thế Tôn giao phó: “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. Đặc biệt, Ni trưởng cũng nhấn mạnh, vị trụ trì ngoài việc tu tập cũng cần có một kiến thức, trình độ nhất định để có thể đối nhân xử thế, ứng phó tốt mọi việc trong xã hội nhiều biến chuyển này.
Ni trưởng cũng nói rõ tư cách và điều kiện để làm thầy: về tuổi đạo, về giới luật, kiến thức, kinh nghiệm xử lý, có khả năng giúp đệ tử vượt qua các chướng ngại…. Tóm lại theo Ni trưởng, một vị muốn làm thầy thì phải biết giáo dục đệ tử về các mặt giới, định, huệ. Đây là 3 môn học quan trọng trong quá trình tu tập để giác ngộ giải thoát. Một vị thầy phải đem hết tâm từ bi, vị tha, dùng đủ phương tiện thiện xảo để giáo dưỡng hướng dẫn dạy dỗ đệ tử trên con đường tiến tu giới thân huệ mạng… Theo Ni trưởng: “Một người đệ tử có hư hay nên, một phần lớn là do sự giáo dưỡng của người Thầy”. Vì thế, người trụ trì cần có ba điểm, đó là: nhân, minh, dũng.
Về việc dạy dỗ đệ tử, Ni trưởng nhấn mạnh: “Người thầy phải hướng dẫn người đệ tử cả 2 mặt vật chất và tinh thần. Người xuất gia thời nay không giống thời xưa, do hoàn cảnh tu tập khác với lớp người trước. Vì thế vị thầy phải biết khế thời, khế lý, khế cơ trong việc giáo dưỡng để giúp cho Ni chúng vừa tiếp cận với những thành quả của khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn phải nhắc nhở đệ tử đừng quên phương châm “Tam thường bất túc”, nghĩa là ba sự ăn, mặc  và ngủ không được quá thừa thải, phải ít muốn, biết đủ, sống giản dị để đoạn trừ lậu hoặc, dốc tâm tu học.”
Ngoài những vấn đề trên, NT. Hiệp Liên cũng chia sẻ một số kiến thức cho những vị đang là trụ trì, sẽ là trụ trì về thời gian cho xuống tóc, thọ giới, đi học đối với các Phật tử xin vào xuất gia. Bằng những câu chuyện thực tế, những kinh nghiệm từng trải, Ni trưởng đã giúp các hành giả khóa tu hiểu hơn về vấn đề được giảng giải. Qua đó đại chúng hiểu rõ hơn về việc giáo dục dạy dỗ đệ tử có liên quan mật thiết đối với sự thịnh suy của Phật pháp. Vì thế, Ni trưởng mong muốn thông qua bài giảng, các vị trụ trì, nhất là các tân trụ trì nên chú ý khi thực hiện vai trò của mình.
Cũng như các ngày của khóa tu, ngoài thời nghe pháp, các hành giả được NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Thiền chủ Khóa tu và NT. Đền Liên – Phó Ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Giám luật Khóa tu, hướng dẫn thực hành các thời thiền hành, khất thực nhận thực phẩm như trong thời gian biểu của Khóa tu. Vào buổi tối, các hành giả tụng kinh sám hối. Sau đó 8h, đại chúng đối trước hai vị Ni trưởng sám hối cũng như chia sẻ kinh nghiệm tu học.
Khất thực nhận thực phẩm

Hành giả thiền hành


Tụng kinh Thủy Sám pháp


Được biết, sáng ngày 6/9/2019 (nhằm ngày 6/8 năm Kỷ Hợi), ĐĐ. Giác Tuyên - Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Khánh Hòa, Phó ban Văn hóa kiêm ủy viên Ban Hoằng pháp Giáo đoàn III sẽ có thời pháp với đề tài: "Chánh kiến đối với người tu tập" đến hội chúng các hành giả của khóa tu. Buổi chiều và tối, HT. Giác Trong – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III sẽ có thời pháp đến các hành giả và Phật tử tại địa phương
Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng