Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngày 6/9/2019 (nhằm ngày 8/8 năm Kỷ Hợi), ngày tu học cuối cùng của Ni giới Giáo đoàn III, HT. Giác Trong và ĐĐ. Giác Tuyên đã có bài pháp đến hội chúng nhân Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới Giáo đoàn III. Đặc biệt, buổi tối HT. Giác Trong còn có buổi chia sẻ về vấn đề đời sống của người Phật tử với oai nghi cuộc sống.
Cũng như những ngày tu trước, vào lúc 4h chư Hành giả khóa tu đã tập trung trên thiền đường để tụng kinh. Tuy nhiên ngày hôm nay là ngày tụng giới mùng 8, nên đại chúng đã cùng nhau nghe tuyên đọc giới luật dưới sự chủ tọa của 2 vị Ni trưởng: NT. Hiệp Liên – Thiền Chủ Khóa tu và NT. Đền Liên – Giám Luật Khóa tu.
Sau đó, vào buổi sáng lúc 7h30, ĐĐ. Giác Tuyên đã bài pháp với đề tài: “Chánh kiến trong đời sống tu học”. Đại đức đã có những lời chia sẻ về các ý pháp xoay quanh vấn đề chánh kiến, liên hệ với đời sống tu tập hiện nay trong Tăng đoàn. Đại đức trích lời dạy của Đức Tổ Sư: “Nên tập sống chung tu học” và “Phép Tăng chẳng lìa đoàn” để nhắn nhủ đại chúng khi chúng ta bước chân vào đạo nên gắn bó với Tăng đoàn mới thấy rõ bản chất của việc xuất gia giải thoát.

Đại đức xoáy sâu vào vấn đề đời sống của Tăng Ni trẻ hiện nay nếu không được tôi luyện, không được nép mình dưới sự chỉ dạy của chư Tôn đức dần dần sẽ bị tách rời Tăng đoàn, đến một lúc lìa khỏi Tăng đoàn, không còn cơ hội sống chung tu học, không được Tăng đoàn soi sáng và nâng đỡ. Không tự hổ thẹn với chính mình và với người khác, tức là không có tâm tàm và quý, sẽ rơi vào ba trường hợp: Tự sa lầy đời sống tha hóa, không có cơ hội thân cận các bậc phạm hạnh, không được chia sẻ những thành tựu do tu tập mà có.
Đại đức đã chia sẻ tâm tư, rất cần lắm sự nương tựa mà trong một bài kinh đã dạy: “Vẫn còn đó những bậc Thầy tôn quý là Pháp bảo, là khuôn phép, là chỗ nương tựa tiến tu. Vẫn còn đó những gia tài cao quý, là lời dạy, là văn ngôn, là cử chỉ, là đời sống âm thầm. Vẫn còn đó một kho tàng Pháp bảo, là đời sống phạm hạnh, là đời sống thanh bần”.

Sau thời giảng pháp của ĐĐ. Giác Tuyên, vào buổi chiều lúc 14h, HT. Giác Trong đã có bài pháp: “Vào trong vườn Lâm Tỳ Ni để tìm cầu pháp học”. Hòa thượng đã có lời tán thán đến chư hành giả khóa tu và cho rằng những ngày tu học vừa qua là những ngày chư Ni hạnh phúc được sống trong Giới - Định - Tuệ.  Ngài nhấn mạnh người Khất sĩ có ba cái học là học giới, học định, học tuệ và ba pháp tu cũng chính là tu giới, tu định và tu tuệ mà Đức Tổ Sư đã đề ra.

Hòa thượng còn nêu rõ hai pháp Khất thực mà người xuất gia phải thực hành. Pháp tướng Khất thực là xin vật chất để nuôi thân, còn Pháp tánh Khất thực là xin pháp để nuôi tâm. Nhân đây Hòa thượng đã dùng Pháp tánh Khất thực để đưa hành giả chúng con đi vào cảnh giới Khất thực nơi Tứ Động tâm của Đức Phật. Khất thực nơi vườn Lâm Tỳ Ni là xin cơm Vô ưu, Khất thực nơi Bồ đề Đạo tràng là xin cơm thiền định, Khất thực nơi vườn Lộc Uyển là xin cơm Pháp Vương, Khất thực nơi rừng Ta la song thọ là xin cơm Niết bàn.
Qua đó, giúp hành giả hiểu được diệu lý cao siêu của pháp tánh Khất thực mà chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều đi, để nuôi lớn pháp thân huệ mạng của chính mình trong tự tánh đại Bát nhã. Chính vì thế, Hòa thượng khuyên nhắc hành giả luôn sống với chính mình trong từng sát na và nên Khất thực trong giới, trong định, trong tuệ là ta đang sống trong Phật, nói lời nói của Phật, làm việc làm của Phật và nghĩ những điều Phật nghĩ.

Với những lời giảng sâu sắc của chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong những ngày qua đã giúp cho hành giả những bài pháp quý báu, từ đó giúp cho các hành giả có thêm kinh nghiệm trong đời sống tu tập.
Sau những thời nghe pháp, chư hành giả đã cùng quý Ni trưởng khất thực nhận thực phẩm, hành thiền, thiền tọa và tụng kinh Từ bi Thủy sám để cầu siêu cho Đại thí chủ của NS. Dung Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương, cùng thân bằng quyến thuộc đã mất của các tín chủ đã hỗ trợ cho Khóa tu vừa qua. Ngoài ra, chư hành giả cũng đồng cầu nguyện, cầu an cho các mạnh thường quân, Phật tử, chư Ni trú xứ đã hộ độ cho chư Tôn đức Ni Giáo đoàn về dự Khóa tu một cách vẹn toàn nhất.
 
Khất thực nhận thực phẩm:
Chư Hành giả thiền hành:
Chư hành giả tọa thiền:


Tụng kinh Từ bi Thủy sám pháp:

Vào lúc 19h30, HT. Giác Trong đã có buổi gặp thăm hỏi, động viên, sách tấn các Phật tử Tịnh xá Ngọc Lương nhân Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới Giáo đoàn III. 
Hòa thượng cũng đã có thời pháp với chủ đề: “Đời sống của người Phật tử với oai nghi cuộc sống” gửi đến các Phật tử đạo tràng Tịnh xá Ngọc Lương và Phật tử các Tịnh xá lân cận. Vời hơn 1 tiếng giảng bài pháp này, Hòa thượng đã giúp cho các hàng bạch y có thêm những kiến thức, những giáo lý Phật giáo áp dụng vào thực tiễn để có được an bình nhất trong đời sống gia đình, cũng như xã hội. Hòa thượng giảng rõ những nét đẹp của người cư sĩ qua 5 giới. Điều quan trọng là thành tựu phúc đức cho mình và cho gia đình. Qua thời pháp thoại chư Phật tử vô cùng hoan hỷ được uống dòng sữa pháp mà chư Tôn đức đã truyền trao trong đêm hôm nay.
Được biết, sáng ngày 7/9/2019 (nhằm ngày 9/8 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III và các hành giả Khóa tu sẽ dự lễ Bế mạc Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10, sau những ngày tu học vừa qua. Trước khi diễn ra lễ bế mạc, chư Tôn đức sẽ có thời trì bình khất thực tại khu vực Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận để kết duyên với bà con Phật tử tại địa phương.
SC. Hoa Liên
Ảnh: Thiện Dưỡng