Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sau buổi lễ khai mạc vào lúc 8g00, mùng 03 tháng 9 năm Tân Sửu (08.11.2021), ngày tu học đầu tiên trên không gian Googe Meet bắt đầu. Thời học pháp đầu tiên vào lúc 09g15 do Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, đạo hiệu Giác Trí chủ giảng với đề tài: Sống chung tu học qua ý pháp Lục hòa.

Mở đầu, Hòa thượng định nghĩa rõ Tâm Bồ-đề là gì? Tâm Bồ-đề là tâm rõ ràng, suốt biết, phân biệt rõ đúng sai-phải quấy, không còn điên đảo. Tâm Bồ-đề là tâm lợi tha, hiệp với chánh đạo, đúng với chân lý; là tâm tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, thẳng tiến trên đạo lộ giác ngộ viên mãn.

Hòa thượng nhắn nhủ: “Có ba pháp căn bản cần ghi nhớ thực hành để nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, đó là: Dứt các điều ác, làm các điều lành và giữ lòng trong sạch. Lại có ba pháp để phát triển tâm Bồ-đề, đó là huân tu Giới-Định-Tuệ. Lại có sáu pháp quan trong nuôi dưỡng tâm Bồ-đề, đó là sáu pháp Lục hòa.” Hòa thượng đã phân tích một cách súc tích về 6 pháp Lục hòa: Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lẫy, ý ưa nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau và tứ sự chia đồng với nhau.

Hòa thượng nhấn mạnh việc tu Lục hòa ngày nay có ý nghĩa thực tiễn hơn, sâu sắc hơn, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh, mỗi người giãn cách, không tiếp xúc nhau nhưng chúng ta vẫn đang sống trong Lục hòa đó là sống cùng một lý tưởng, sống với tâm tinh tấn, tu học đúng với lời dạy của Tổ Thầy, đi trên con đường Tổ Thầy đã đi qua, chia sẻ an ủi nhau từ vật chất đến tinh thần.

Cuối thời chia sẻ pháp, một lần nữa Hòa thượng tán thán và nhắc nhở: “Chư Ni đã tu học rất tinh cần, mong rằng chư Ni càng chánh niệm tinh cần hơn nữa, sống tu trong tinh thần Lục hòa, duy trì phát triển Giới-Định-Tuệ, sớm thành tựu quả vị Phật.”

Đối trước tâm thương tưởng dạy bảo của Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, đại diện Ni chúng dâng lời tri ân Hòa thượng và chư Tôn đức Tăng Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn đã luôn bảo hộ, chỉ dạy cho chư Ni tiến tu.

Vào buổi chiều, thời pháp đàm bắt đầu vào lúc 13g30, dưới sự chủ trì của TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III; NT. Đền Liên - Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III; NS. Tỉnh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh, tỉnh Lâm Đồng; NS. Mẫn Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền, tỉnh Bình Thuận.

Tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ 10-15 phút cho mỗi vị trình bày, song chư Tôn đức đã để lại nhiều bài học sâu sắc cho đại chúng.

NT. Đền Liên đã khuyến khích chư Ni: “Đại chúng thọ giới thì phải đắc giới, tu tập cố gắng thành tựu trí tuệ, thấy rõ tánh Phật của mình.” Ni trưởng nhắc lại thời gian Ni trưởng cùng tu tập với NT. Thông Liên - Nguyên Phó ban Quản sự Ni giới, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo đã viên tịch cách đây gần 2 năm. Đó là thời gian vào những thập niên 1970-80, việc tu tập rất khó khăn nhưng thân tâm của chư Ni hết sức an lạc, không chút phiền não, mỗi ngày vẫn đều đặn tu tập, hành trì pháp khất thực, công quả xây dựng ngôi Tam bảo.

NT. Tỉnh Liên thuật lại sự tu tập của mình cùng với những kinh nghiệm mang tâm tỉnh giác trở về thực tại. Ni sư khuyên chư Ni hãy sống chung tu học với tâm tha thứ bao dung, cố gắng tu học thành tựu những gì chính mình giảng dạy chia sẻ với mọi người.

NT. Mẫn Liên kể lại những ngày đầu vào đạo đầy gian nan. Gia đình của Ni sư vốn không cho phép xuất gia nhưng Người vẫn dõng mãnh từ bỏ gia đình, tìm cầu con đường giải thoát và sau này đã trở về Phật hóa gia đình. Dù khó khăn thế nào, Ni sư thường khởi tâm bao dung, nhẫn nhục tu hành và tha thiết với tâm chuyển hóa chúng sinh cang cường.

TT. Giác Viễn lấy làm hoan hỷ khi cùng chư Tôn đức Ni và đại chúng sinh hoạt, chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, cách giáo hóa Ni chúng và Phật tử. Thượng tọa cũng kể về một vài kỷ niệm tu tập từ nhiều năm về trước của mình, những lần được tiếp xúc với chư Tôn đức Ni đạo hạnh, lấy Giới làm Thầy, như NT. Thông Liên. Thượng tọa khuyến khích đại chúng tu tập lấy Giới làm đầu, thường suy nghiệm về con đường tu tập của mình, nhận ra những tâm bất thiện của mình mà cố gắng chuyển hóa, đoạn trừ.

Theo thời khóa, buổi chiều đại chúng có 2 thời thiền tập 15g30-16g30 và 18g00-19g00 dưới sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng về phương thức điều thân, điều tâm, thực hành pháp niệm hơi thở làm tâm an tịnh.

Thời khóa cuối trong ngày là thời tại mỗi trú xứ đại chúng trùng tụng lời Phật dạy. Đây là thời duy nhất trong ngày tu mỗi trú xứ tự hành trì, còn các thời khóa tu học khác đều diễn ra trên không gian mạng.

Một ngày Sống chung tu học với phương tiện không gian Google Meet thật kỳ diệu, một không gian tự nhiên trở nên thiêng liêng bởi năng lượng tu tập tinh tấn của đại chúng lan tỏa. Tuy không phải là khóa tu được vân tập về một trú xứ như trước đây nhưng việc tu học trên không gian ảo trong ngày đầu tiên đã cho thấy có hiệu quả thực sự. Đại chúng oai nghi trang nghiêm, chú tâm lắng nghe học pháp của các vị Giáo thọ, niềm hoan hỷ bình an hiện rõ từ tôn dung của chư Tôn đức Ni và tất cả chư hành giả.

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ