Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày mùng 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 08/9/2019), nhân dịp Trung thu cho trẻ em và phát quà khuyến học cho học sinh giỏi địa phương, Tịnh xá Linh Sơn tổ chức một ngày tu Tâm tĩnh lặng cho Phật tử gần xa (Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, Đắk Lắk).

Trong thời pháp buổi sáng, TT. Giác Hoàng – Trụ trì Tịnh xá Linh Sơn giảng giải chi tiết về 3 gói hành trang mà đức Phật trang bị cho hàng cư sĩ.

1. Bố thí, cúng dường, làm phước => đạt quả báu về vật chất.

Vật chất chỉ là phương tiện để chúng ta trang trải cuộc sống, do vậy cần phải tập tâm ly xả, bố thí và làm phước bằng nhiều hình thức tùy theo khả năng. Pháp này, giúp người cư sĩ gieo ruộng phước vào ngân hàng pháp giới của vũ trụ.

2. Giữ giới => tăng phước đức tự thân => đạt quả báu sanh thiên.

Đến với Tam bảo, người cư sĩ được thọ trì ngũ giới. Giữ được 5 giới pháp, 5 nguyên tắc sống đạo đức này, người cư sĩ chắc chắn sẽ có được cuộc sống bình an với 5 phần phước báu: Sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.

3. Tu tập (thiền chỉ, thiền quán) => đạt sự chuyển hóa tự thân.

Tu tập thiền chỉ để được an tịnh trong nội tâm và mới có thể tư duy quán chiếu (thiền quán) về sắc-thọ-tưởng-hành-thức, sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp, để từ đó tăng trưởng Giới – Định – Tuệ.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang từng dạy: “Có giữ giới vạn vật mới tốt đẹp. Có thiền định chúng sanh mới sống đời. Có trí huệ các pháp mới trọn lành trong sạch” (Chơn lý Có và không).

Buổi chiều, đạo tràng được ĐĐ. Giác Minh Tường hướng dẫn. Đại đức chia sẻ kinh nghiệm tu học ở Tích Lan cùng với những hoạt động sinh hoạt tôn giáo của người dân bản xứ.

Hình ảnh ngày tu học:

Chư Tăng cùng Phật tử bắt đầu ôm bát nhận cơm, giờ trai ngọ

ĐĐ. Giác Minh Tường chia sẻ pháp

 Giờ thực tập thiền dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Giác Minh Tường

Theo daophatkhatsi