Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Ngày 26/9/ Kỷ hợi, chư Tăng cùng các Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Duyên (130 Đào Duy Từ, TT. Đập Đá, An Nhơn, Bình Định) đã thành kính thiết lễ Tưởng niệm ngày Khánh đản Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang lần thứ 96. Đồng thời chánh kỵ cụ bà thí chủ Ngọc Thiện thân mẫu cố Hoà thượng Ân Sư.
Buổi lễ diễn ra với thời khoá lễ lạy Danh hiệu Đức Tổ Sư, trì tụng Kinh Tán tụng công đức và thời chia sẻ Pháp thoại. Sau đổ Ban tổ chức đã cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh lễ Trai Tăng tưởng niệm. Đại đức Giác Trực tuyên đọc lược sử tưởng niệm Đức Tổ Sư và Phật tử dâng kinh cúng dường Tam Bảo.
Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm, mộc mạc, đong đầy cảm xúc và thành kính cúng dường lên Tam Bảo, cúng dường lên Đức Tổ Sư.
Tịnh xá Ngọc Duyên