Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 27/09/2019 (nhằm ngày 29/8 năm Kỷ Hợi), chư Tăng Ni Khất sĩ đang du học tại Ấn Độ đã tổ chức lễ tưởng niệm cố NT. Ngoạt Liên - Viện chủ Tổ đình Ngọc Phương tân viên tịch.
Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni Khất sĩ hiện đang theo học tại các trường Đại học ở Ấn Độ.

Chương trình lễ tuy đơn giản nhưng ấm tình đạo vị, chư Tôn đức cùng nhau niêm hương bạch Phật, Tam Bảo. Sau đó, các du học Tăng Ni đã phúng tụng thời kinh Vô ngã tướng cúng dường lên giác linh NT. Ngoạt Liên.
Tiếp theo sau đó, SC. Diễm Liên đọc tiểu sử của Ni trưởng nhằm ôn lại cuộc đời vào đạo nghiệp của Ngài: “96 năm cống hiến và phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, 66 năm vun trồng cội phước, đến nay duyên trần đã mãn Ni trưởng xả báu thân trở về với Phật, công đức to lớn ấy, chúng con sẽ mãi kính trọng và noi gương theo hạnh nguyện của Ngài.”
Sau bài cảm tưởng, Tăng Ni sinh mỗi người dâng lời cảm tưởng, bằng cả trái tim và những dòng tình cảm chân tình và sâu lắng nhất gửi đến Giác linh Ni trưởng.
Một trong những bài cảm tưởng dâng lên cố NT. Ngoạt Liên:
Thầy ơi….
Nơi đất khách con không về được
Viếng tang Thầy cho thỏa nỗi nhớ mong
Là du sinh đang học trường này
Tâm nguyện đó  không sao thực hiện được
Lòng khát ngưỡng tiễn Thầy lần cuối
Ân tình này dừng lại kể từ đây
Khiến lòng con chua xót tràn đầy
Dòng lệ ấy rơi hoài không ngưng được
Nỗi đau này biết tỏ cùng ai
Nghe tim nhói từng hồi khôn xiết kể
Nuốt đau thương gạt nước mắt vào lòng
Đem can đảm dâng lời tưởng niệm
Huynh đệ con chung chí hướng một đường
Lặp tang lễ của Thầy ngay trường học
Đọc tiểu sử nghe lòng quặn thắt
Phút cuối đời Thầy vĩnh biệt ra đi
Dâng nén hương con chẳn nói gì
Dòng cảm xúc tuôn trào trong khóe mắt
Nụ cười con từ đây lịm tắt
Khung trời nào dành chỗ cho con
Vắng Thầy rồi con sao thỏa thẻ
Chuyện xa gần lớn nhỏ đó đây
Lúc đắng cay ai san sẻ điều này
Nghĩ đến đó …ôi…lòng đầy đau đớn …..
Có điều gì câm lặng suốt đời con..……
Tăng ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ