Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 14/11/Canh Tý, nhằm ( 27/12/2020 ) chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Định đã vân tập về tại Tịnh xá Ngọc Sơn ( Tuy Phước ) bố-tát tụng giới.
Khóa sinh hoạt truyền thống Hệ phái dưới sự chứng minh và tham dự của: HT. Giác Trí, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn cùng hơn 28 vị Tỳ Kheo trụ xứ các tịnh xá  trong tỉnh Bình Định.

Mỗi tháng, vào ngày 14 âm lịch, chư Tăng vân tập về một chỗ để bố-tát, tụng giới luật, vì giới luật là mạn mạch của Phật pháp giới luật  còn thì đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật mất.
Nhân dịp bố-tát, tụng giới của mỗi tháng, chư Tăng có dịp đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo, thăm viếng nhau, trao đổi những kinh nghiệm về tu tập, pháp môn hành trì.
Tin: Tịnh Tâm