Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
CÁO PHÓ - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hệ phái Khất sĩ - Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc bảo tin:

           TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC CẦU

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT;

- Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Tăng trưởng Giáo đoàn V;

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tinh BR-VT.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 05giờ00, ngày 16 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 03/11/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trụ thế: 82 năm

Hạ lạp: 58 năm

Lễ nhập quan: Vào lúc 14giờ00, ngày 16/12/2020 (nhằm 03/11/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ.

- Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ.

- Lễ truy niệm: Vào lúc 06giờ30 phút, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày 08/11/Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Trung tâm hỏa táng Long Hương, Tp. Bà Rịa để trà tỳ. 
                                                       Nay Cáo PhóNguồn: Đạo Phât Khất Sĩ