Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sáng ngày 13/10/2019 (nhằm ngày 15/09/Kỷ Hợi), tại Tịnh xá Ngọc Liên (59/12 Đề Thám TP. Cần Thơ), Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng Môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Tam thất Trai tuần cố NT. Ngoạt Liên - nguyên Viện chủ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)
Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tài – Chứng minh BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ; HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ; HT. Thích Thiện Huệ – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Như Tước – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Thích Thiện Huệ – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Lý Hùng – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Giác Hiển – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Quảng Thới – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; TT. Thích Thiện Tâm – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Thiện Thông – Phó trưởng BTS, Trưởng Ban Nghi lễ BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn – Trưởng ban BHDPT TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Quang Tứ – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Cờ Đỏ; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ, chư Tôn đức Tăng Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, niệm Phật đường TP. Cần Thơ và các tỉnh miền Tây.
Về phía chư Tôn đức Ni: NT. Phục Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; NT. Thích Nữ Diệu Ngộ – UV HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ; NT. Thích Nữ Trí Đạt – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Hậu Giang; NT. Thích Nữ Phước Liễu – Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trưởng Phân ban Ni giới Cà Mau; NT. Thích Nữ Như Hoà – Ủy viên BTS GHPGVN, Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp; NT. Thích Nữ Như Minh – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long; NT. Viên Liên – Giáo phẩm, Chánh Thư ký NGHPKS; NT. Thẩm Liên – Giáo phẩm NGHPKS; NT. Biểu Liên – Giáo phẩm NGHPKS; NT. Ẩn Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Chứng minh Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ, NT. Thích Nữ Như Minh – Chứng minh Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ; NT. Thích Nữ Yến Liên – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long; NS. Thích Nữ Như Hương – Phó ban BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ; cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Phân ban Ni giới các tỉnh thành, Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ, quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKS, chư Tôn đức Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá đã đáp lời thỉnh mời của Môn đồ pháp quyến quang lâm chứng minh buổi lễ.
Bắt đầu buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng, Ni và toàn thể hội chúng quang lâm trước án tiền NT. Ngoạt Liên cử hành nghi thức tưởng niệm. Sau phần nghi thức tưởng niệm, NT. Kiệm Liên – đệ tử cố NT. Ngoạt Liên, Phó trưởng BTS, Phó trưởng ban TT Phân ban Ni giới tỉnh Hậu Giang đã  đại diện cho Môn đồ pháp quyến kính dâng lời tác bạch cúng dường chư Tôn đức nhân 21 ngày cố Ni trưởng viên tịch.
Sau lời tác bạch của môn đồ pháp quyến, HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, chư Tôn đức giáo phẩm về chứng minh đã có những lời đạo từ chứng minh cho buổi lễ, HT chia sẻ: “Hơn 30 năm chúng tôi làm việc chung với Ni trưởng Ngoạt Liên. Chúng tôi biết Ni trưởng có những công hạnh rất lớn, cống hiến cho đạo lẫn đời. Ni trưởng đã tham gia nhiều công tác xã hội, là người yêu nước, chăm lo mở đạo khắp mọi nơi. Ni trưởng đã xây dựng và trùng tu nhiều cơ sở, thâu nhận nhiều đệ tử, là người tiếp nhận lời giáo huấn của NT. Huỳnh Liên, kế thừa ngôi Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương. Hơn 90 năm một kiếp người, cố Ni trưởng đã làm tròn Phật sự, với công đức to lớn đó, chúng tôi cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta bà để tiếp tục độ sanh”.
Sau lời chia sẻ, Hòa thượng gửi lời chia buồn đến NGHPKS và sách tấn Môn đồ Pháp quyến nên noi theo gương hạnh của Ni trưởng.
Được biết, cố NT. Ngoạt Liên tâm nguyện đã viên thành, thu thần xả bỏ duyên trần thế, về cảnh liên đài cảnh bất sanh, hàng môn đồ đệ tử những người thọ ơn giáo dưỡng của Ni trưởng vẫn còn mang nặng nghĩa Ân sư. Với lòng tri ân sâu sắc, NGHPKS cùng Môn đồ pháp quyến đồng thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni chứng minh.
Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức đã cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh lễ cúng dường trai Tăng, môn đồ pháp quyến dâng lễ vật cúng dường và dâng lời cảm tạ.


Ban TTTT Ni giới Hệ phái