Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


- Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HÀN LIÊN

Thế danh HUỲNH THỊ HỒNG HOA

Sanh năm 1939

Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN quận Gò Vấp

Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp

Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Trú xứ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, TP.HCM

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 03 tháng 03 năm 2021, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu tại Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Trụ thế: 83 năm

Hạ lạp: 53 năm

Lễ nhập quan vào lúc 18 giờ 00 ngày 03 tháng 03 năm 2021 (ngày 20/01 Tân Sửu) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương

Kim quan sẽ được tôn trí tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Lễ Viếng bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2021 (ngày 20/01 Tân Sửu)

Lễ Truy niệm vào lúc 6 giờ ngày 06 tháng 03 năm 2021 (ngày 23/01 Tân Sửu), sau đó di quan trà tỳ tại đài Hỏa táng Phúc An Viên (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM)

 

Nay cáo phó

TM. NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

TRỤ TRÌ TỔ ĐÌNH TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

 

 

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ VIÊN LIÊN