Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Để tiếp nối chương trình Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 65 đức Tổ sư vắng bóng, và để thể hiện một phần tinh thần tri ân, chư Tôn đức lãnh đạo đã tổ chức buổi toạ đàm để thảo luận về giáo pháp khất sĩ, và đặc biệt là tinh thần nối truyền Thích-ca Chánh pháp của đức Tổ sư nhằm giúp cho những người con trong giáo pháp hiểu được tông chỉ, đường lối và giáo pháp khất sĩ.

Chính tầm quan trọng như thế nên Ban Tổ chức (BTC) đã dành riêng một buổi chiều, từ 1g30 đến 5g chiều để thảo luận, và chủ đề được đưa ra để thảo luận chính là tinh thần nối truyền, kể cả trong những lời dạy của Ngài lẫn tinh thần nối truyền trong thời hiện đại như thế nào để vẫn giữ được tông chỉ.

Buổi toạ đàm này được diễn ra dưới sự chứng minh và làm chủ toạ của chư Tôn Hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái như: HT. Giác Giới, Trưởng BTC Đại lễ; HT. Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực giáo phẩm Hệ phái, Phó trưởng BTC; cùng chư vị Hòa thượng giáo phẩm Hệ phái; và sự tham dự đông đảo của chư Tôn đức Tăng Ni.

Mở đầu cho buổi toạ đàm, Hòa thượng Giác Toàn đã có lời chia sẻ vì sao có những buổi toạ đàm như thế này và mục đích để làm gì…, tất cả không đi ra ngoài vấn đề là làm sao thấy rõ được tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, để từ đó người học trò khất sĩ mới có thể thọ lãnh và tiếp tục truyền thừa con đường này với đầy tâm lực và đạo lực.

Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni trong các giáo đoàn đã trình bày quan điểm, nhận định của mình về tinh thần nối truyền từ tổng quan đến chi tiết từng khía cạnh của giáo pháp như nối truyền theo bộ Chơn lý, theo tư tưởng Y bát chơn truyền, theo giới định tuệ, trong bối cảnh xã hội hiện đại…, với số lượng 14 bài tham luận. Dù trong một thời lượng hạn hẹp nhưng chư vị vẫn làm nổi bậc ý mình muốn nói, và xen kẽ đó là những lời nhận xét của chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo.

Và để kết thúc buổi toạ đàm, Hòa thượng Giác Giới đã có lời đúc kết và tán dương tinh thần nghiên cứu giáo pháp Tổ Thầy. Hoà thượng nhấn mạnh đến việc hội họp trong tinh thần đoàn kết và luận bàn về giáo pháp là đang hiện thực lời Phật, ý Tổ. Ở đây Hòa thượng đã dẫn lời kinh về sự hội họp, luận bàn giáo pháp mà các tôn giả Thánh Tăng đã luận bàn trong Ðại kinh Rừng sừng bò để đúc kết và nói lên sự sáng chói của Chánh pháp theo nhiều góc độ khác nhau. Từ đó Hoà thượng nhắn nhủ đại chúng rằng mỗi sự trình bày là một góc nhìn khác nhau như hình ảnh Đại kinh Rừng sừng bò đã chỉ dạy.

Đại đức Giác Nhẫn, dẫn chương trình tọa đàm

HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc

Toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái tham dự

HT. Giác Minh - Giáo đoàn I

Đại đức Giác Trực - Giáo đoàn II

TT. Giác Duyên - Giáo đoàn III

TT. Minh Thành - Giáo đoàn IV

HT. Giác Nhân - Giáo đoàn V

HT. Giác Điệp - Giáo đoàn VI

NT. Xuân Liên - Ni giới Khất sĩ

NS. Nguyện Liên - Ni giới Khất sĩ

NT. Yến Liên - Giáo đoàn I

NT. Hiệp Liên - Giáo đoàn III

NT. Mai Liên - Giáo đoàn IV

HT. Giác Giới đúc kết chương trình

Chư Tôn đức nhận bằng Tuyên dương công đức

Theo daophatkhatsi.vn