Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Hình ảnh Chư Tôn Đức Tăng, Ni - HPKS tham dự Đại Lễ tưởng niệm 65 năm vắng bóng Tổ sư MINH ĐĂNG QUANG người khai sáng ra HPKSVN ngày nay.

Chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn I
Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn II
Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn III

Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn IV
Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn V

Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn VI

Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ni giới Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ


Ni giới giáo đoàn VI Hệ phái Khất sĩ
Ban TTTT & BVH