Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Mỗi người xuất gia, nhắc đến thiền ai cũng biết. Trong thiền có thiền hành, thiền tọa... thiền có ở 4 tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 của Hệ phái, các hành giả đã có những thời khắc thiền hành trong khuôn viên vườn Sa La thật là an tịnh
Trong đoạn "Tỉnh giác", Đức Phật dạy, "Vị tỳ kheo phải biết áp dụng tỉnh giác khi đi tới và khi đi lui". Tỉnh giác ở đây có nghĩa là thông hiểu chính xác những gì ta đang quán sát. Để hiểu đúng những gì đang quán sát, hành giả phải đạt chánh định, và muốn có chánh định, hành giả phải biết quán niệm.
Vì vậy, khi Đức Phật nói, "Này các tỳ kheo, hãy áp dụng tỉnh giác," thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác, mà còn phải áp dụng quán niệm và chánh định.
Như thế, Đức Phật đã dạy các đệ tử của mình áp dụng chánh niệm, chánh định, và tỉnh giác khi bước đi, khi "đi tới và đi lui." Do đó, đi kinh hành là một phần quan trọng trong tiến trình thực tập thiền định.
Qua đó cho thấy thiền hành có nghĩa là thực tập Thiền trong khi bách bộ. Thiền hành có thể đem lại cho người tu tập sự an lạc ngay trong giờ phút đi bộ, đi dạo… Người thực tập thiền hành bước những bước khoan thai, chậm rãi, ung dung, môi nở một nụ cười hàm tiếu và lòng cảm thấy an lạc.
Thời khắc đó, người tu tập buông đi hết những lo lắng và phiền muộn để đạt kết quả trong khi bước những bước chân tỉnh lặng. Vì thế muốn có an lạc, muốn có giải thoát, người tu tập phải bước được những bước chân như thế.Minh Thiện
Ảnh: Diệu Anh - Thiện Dưỡng