Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Trong những ngày diễn ra Khóa tu, các hành giả Khóa tu truyền thống theo sự hướng dẫn của chư Tôn đức giáo phẩm chứng minh Khóa tu, chánh niệm tỉnh giác - trì bình nhận thực phẩm do các Phật tử dâng cúng vào mỗi buổi trưa.
Năm 1944, Tổ sư Minh Đăng Quang khai sơn Hệ phái Khất sĩ tại Việt Nam, đã lấy chí nguyện Nối truyền Thích Ca chánh pháp làm mục tiêu tu tập và áp dụng kết hợp một số phương pháp tu tập của 2 hệ phái Nam truyền (nguyên thủy) và Bắc truyền (đại thừa) lại với nhau, đưa ra hình thức khất thực kết hợp ăn chay thành nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ.
Trong đó, Hệ phái Khất sĩ được Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy luôn theo tinh thần “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”, nghĩa là hồi xưa Phật làm sao giờ các hàng đệ tử Khất sĩ làm theo như vậy. Chính vì thế Tăng Ni Khất sĩ lấy việc đi khất thực, thọ trai hòa chúng mỗi ngày là đặc trưng truyền thống của Hệ phái mình.
Ngoài ra, thông qua bộ Chơn Lý, đức Tổ sư Minh Đăng Quang còn dạy cho các hàng đệ tử: Người Khất sĩ vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy, theo chủ trương: Xin vật chất cho lại tinh thần. Chí ít thì cũng tạo điều kiện giúp cư giá bá tánh có cơ hội để gieo một duyên lành nào đó, cơ hội để mài mòn bớt lòng bỏn sẻn, ích kỷ; và cũng tự cho mình một cơ hội để mài mòn bản ngã của tự thân.
Không chỉ vậy, đức Tổ sư cũng dạy :“Khất sĩ ai có dâng chi độ nấy, là dâng món ăn bằng rau trái, đồ vật của cây và rau cỏ chớ chẳng phải bằng thịt máu da xương của thú người, loài chạy đi... chay lạt là sự trong sạch hiền lành để trau thân... chính nhờ giữ gìn miếng ăn có giới luật đó, mà các sư được phát định huệ, dễ dàng đạt quả yên vui, không bị sự oán thù vay trả, quả báo, ác nghiệp phạt hành, thì con người mới tự chủ được.
Trong việc nối truyền Chánh pháp, pháp môn khất thực được Tổ sư Minh Đăng Quang xem là phương pháp nuôi mạng một cách chơn chánh mà một vị Khất sĩ cần duy trì trong quá trình tu học.
Một số hình ảnh trì bình nhận thực phẩm được PV Vườn Tâm ghi nhận:

Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng - Thiện Duyên