Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sáng 29/11/2019 (nhằm ngày 4/11/2019), hơn 100 hành giả của Khóa tu truyền thông Khất sĩ lần thứ 30 dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, đã trì bình khất thực tại khu vực Tân Biên (Tây Ninh) kết duyên với bá tánh nơi đây, trước khi lễ khai mạc Khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30 chính thức diễn ra tại Tịnh xá Trúc Lâm.
“Một bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua…”
Pháp trì bình khất thực là truyền thống tốt đẹp được truyền thừa của chư Phật ba đời. Vì thế, tại miền Nam nước Việt, Đức Tôn sư Minh Đăng Quang, vị Tổ sư khai sáng ra dòng truyền thừa Khất sĩ Việt Nam đã nâng việc khất thực lên làm một phương pháp tu tập quan trọng của những vị tu Khất sĩ.
Người Khất sĩ vừa xin vừa cho, vừa học vừa dạy, theo chủ trương: Xin vật chất cho lại tinh thần; học từ nơi tất cả chúng sanh, dạy lại tất cả chúng sanh, tùy theo nhân duyên cảnh ngộ.
Sau buổi trì bình khất thực, chư Tôn đức sẽ dự lễ Khai mạc, bắt đầu Khóa tu Truyền thống của Hệ phái trong 7 ngày tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Biên, Tây Ninh)
Một số hình ảnh trì bình của chư Tăng Hệ phái trì bình được ghi nhận sáng nay:
 
Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng