Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO – Trưa ngày 5/12/2019 (nhằm ngày 10/11 năm Kỷ Hợi), HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu đã có buổi thọ trai dưới gốc cây trong vườn Sa La của Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Biên, Tây Ninh). Cùng ngày vào buổi sáng, Hòa thượng đã chia sẻ 5 pháp đầu tiên trong 10 pháp của nhập định được đức Tổ sư Minh Đăng Quang đưa ra trong Chơn lý Nhập Định (Chơn lý số 14) đến các hành giả Khóa tu truyền thống Khất sĩ.
Trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30, vào mỗi buổi trưa, chư Tôn đức hành giả sau khi trì bình nhận thực phẩm đã ngồi độ ngọ dưới gốc cây, trên tảng đá. Đây là hình ảnh thường được thấy trước đây khi chư Tăng Khất sĩ đi khất thực không về Tịnh xá kịp nên độ ngọ ven đường. Một hình ảnh đẹp, cao quý và thanh tinh đi sâu trong lòng những Phật tử trước đây.
Chư hành giả trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ ngoài thời gian tu tập đã có những thời khắc đáng quý đó. Chính vì thế, vào ngày cuối cùng của Khóa tu, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức Khóa tu cũng đã có những thời khắc thọ trai hòa chung với các hành giả trong vườn cây Sa La của Tịnh xá Trúc Lâm. Đây là một duyên hiếm có, vì Hòa thượng rất bận công việc và bệnh duyên, vì thế việc thọ trai của Ngài với đại chúng, khiến ai cũng cảm thấy hoan hỷ.
Tham dự buổi thọ trai, ngoài HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu còn có sự chứng minh và tham dự của HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Thiền chủ Khóa tu; và các Hòa thượng, Thượng tọa trong ban chức sự của Khóa tu và các hành giả.


Trước đó vào buổi sáng, Hòa thượng đã có 90 phút chia sẻ với các hành giả Khóa tu 5 pháp của nhập định đầu tiên được đức Tổ sư được viết trong Chơn lý Nhập Định (Chơn Lý số 14). Mở đầu cho buổi chia sẻ, Hòa thượng kỉnh đội ơn đức của HT. Giác Giới – Thiền chủ Khóa tu, HT Giác Tuấn – Tri sự Trưởng Giáo đoàn VI và các Hòa thượng giáo phẩm của Hệ phái, do bệnh duyên phải nằm viện một tuần nên không thể đến với các hành giả từ khi khai mạc.
Kế đó, Hòa thượng đã tán thán chư Tôn đức Giáo đoàn VI, dưới sự hướng dẫn của HT Giác Tuấn và ơn đức của đức đệ I, đệ II Trị sự Trưởng của Giáo đoàn VI, mà chư Tôn đức trong Giáo đoàn đã có những trụ xứ rộng, rất trang nghiêm và thanh tịnh như thế này. Hòa thương khuyến tấn chư Tôn đức trong Giáo đoàn VI hãy cố gắng, tinh tấn tu tập tự thân mình, cùng với tập thể trong Giáo đoàn hộ trì tu tập để tiếp nối xứ mạng thiêng liêng mà thầy tổ đã dựng lập, làm nên.
Sau đó, Hòa thượng Trưởng ban xin phép chia sẻ tiếp Chơn lý Nhập Định (số 14) đã trình bày 1 nữa trong Khóa tu truyền thống Khất sĩ lần thứ 29. Đây là ý pháp, phương pháp về nhập định của Tổ sư đã chỉ dạy để cho các hàng đệ tử của Hệ phái Khất sĩ theo đó ứng dụng, duy trì trong thời tu tập, hoằng hóa của mình, trong thời đại của mình.


Theo Hòa thượng, Tổ sư chỉ dạy rất cụ thể phương pháp tu căn bản của Tổ sư: Đó là Thân trong sạch ấy là xứ Phật, Miệng trong sạch ấy là pháp Phật, Ý trong sạch ấy là con Phật, Tâm trong sạch ấy là đức Phật. Mình đi tu phải giữ thân trong sạch, có nghĩa là phải giữ giới đã thọ trì cho trong sạch. Con người mình có 3 phần: thân, khẩu, ý. Trong đó thân thì có đầu mình tay chân, miệng để ăn uống nghe nói, hễ mình tập tu thì giữ cái sự yên tịnh của miệng, mình có pháp Phật. Pháp Phật thanh tịnh, vắng lặng, chơn như. Kế đến là thân gồm: đầu, mình, tay, chân. Đặc biệt bộ não của mình, ý của mình. Cho nên những gì mình nghĩ thì tu, đừng để ý đọng lại những gì xấu ác.
Vị nào giữ được thì thân trong sạch là xứ Phật của mình, miệng trong sạch là pháp Phật của mình, ý trong sạch là con Phật chính mình. Khi có thân khẩu ý trong sạch thì tức có hạt giống tâm bồ đề. Cho nên ngoài thân khẩu ý của mình, mà tâm trong sạch thì sẽ ngộ đạo, có sự yên vui. Cho nên nếu gìn giữ được 3 nghiệp, thân, khẩu ý hay nói cụ thể là gìn giữ được giới định tuệ của chính mình. Đây là những lời Tổ dạy rất ngắn và cô đọng.
Sau khi phân tích vấn đề về việc cần giữ cho thân, miệng, ý để có được giới định tuệ. Hòa thượng bắt đầu phân tích tiếp tục nội dung trong bộ Chơn lý Nhập Định (số 14):…“Vậy thì chúng ta phải cố gắng nhập định, và phải hiểu những pháp của nhập định như vầy: mà đừng trọn chung thủy với cỏ cây, thú, người, tứ đại, cùng là trọn tình nghĩa với cái ác tà vô minh loạn khổ”. Hòa thượng cho biết, Tổ sư chỉ rõ việc con người cái nghiệp từ vô lượng kiếp cho nên khi vô tình mình chung thủy với cỏ cây, thú… Đó chính là tham sân si, muốn thoát khỏi thì phải rời bỏ, đừng trọn chung thủy với cỏ cây, thú, người, tứ đại… Vì từ nhiều đời, nhiều kiếp mình tham sân si quen rồi, nên người nào mà tỉnh giác, đi tu sáng suốt thì tự nhiên giựt mình mà vượt ra khỏi.

Từ những điều đó, Hòa thượng cho biết Tổ sư để giúp cho các đệ tử vượt qua khỏi đã chỉ ra 10 pháp của nhập định. Trong buổi chia sẻ này, Hòa thượng chỉ ra 5 phương pháp đầu, còn 5 phương pháp sau xin chuyển qua dịp khác. Theo Hòa thượng 5 pháp của nhập định đó chính là:
  1. Từ nhỏ đến lớn thân và miệng sanh tập thành ý, mà thân miệng ác nên ý phải ác, vậy phải sửa thân và khẩu cho thiện thì ý mới thiện. 
  2. Mắt tai mũi lưỡi thân sanh ra ý, vậy muốn phục ý, thì trước phải phục mắt tai mũi lưỡi thân.
  3. Cái ý có ba là: tham, sân, và si, bằng trị ngay nó, là phải chăm nom gìn giữ, rình đón ngăn rào, xem chừng từ chút, nuôi nó như nuôi con, đừng cho tham sân si tam độc bên ngoài nhập vào và coi chừng, tham sân si tam độc bên trong lộ ra, thì phải mau trừ khử chùi lau! Ý nay mắc bịnh độc tham sân si, vậy phải mau lo chữa chuyên săn sóc nó, vì nó là ý độc hại lây
  4. Hoặc đổi ý ra làm trí giác, chỉ có còn biết trí giác, mà quên bỏ hẳn ý đi, thì lâu ngày nó sẽ đi mất hoặc hổ thẹn mà phục tùng theo trí giác, muốn như vậy thì đừng ở chỗ phiền não; và chớ đem bụi trần nuôi sóc nó.
  5. Hoặc xem như mình đã chết, hưu trí, nghỉ mệt, mà bỏ hẳn việc đang làm, hoặc phải làm cho rồi, thấy mình như thây ma chết nằm trong hòm dưới đất, không còn dính mắc nợ chi chi nữa
Cuối buổi giảng, Hòa thượng mong muốn các vị hành giả khi về lại trú xứ cần phải cố gắng thực tập thiền định, lắng đọng tâm, làm sao cho tâm nhẹ nhàng đi. Tổ dạy: “Giữ thân trong sạch, giữ miệng trong sạch, giữ ý trong sạch”, giữ 3 cái thân khẩu ý cho trong sạch thì mới có được hạt giống tâm bồ đề của chính mình. Hòa thượng cầu chúc cho các hành giả có được thân tâm khỏe mạnh, tinh tấn trên con đường tu tập.
Cuối buổi giảng, HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu đã chụp hình chung với chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Hòa thượng trong ban chức sự và các hành giả của Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Biên, Tây Ninh)

Vào buổi chiều cùng ngày, các hành giả ngoài các thời khóa thiền tọa, thiền hành… thì có buổi pháp đàm với các Hòa thượng chứng minh của Hệ phái, các Hòa thượng trong ban chức sự… về các vấn đề vướng mắc trong tu tập.Giác Minh Chương
Ảnh: Minh Thiện - Diệu Anh