Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 6/12/2019 (nhằm ngày 11/11/Kỷ Hợi), chư hành giả tại đạo tràng Tịnh xá Viên Quang (Đức Trọng, Lâm Đồng), đã trải qua ngày tu tập thứ ba trong tuần lễ khóa tu truyền thống NGHPKS lần thứ 34.

Sau thời khóa tu tập thiền hành, thiền tọa buổi khuya và sáng, thời khóa học Chơn Lý được bắt đầu với những lời pháp thoại của Ni trưởng Gương Liên – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An, Giáo phẩm NGHP, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm (Long An), thuyết giảng về Chơn Lý “Hòa Bình” của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong bài giảng, Ni trưởng nhấn mạnh rằng “Muốn cho có hòa bình trong nhà và trong chùa thì mỗi người phải hòa hợp và đoàn kết với nhau, chỉ có hòa hợp và đoàn kết mới đem đến sự bình yên”.

Chơn Lý – Hòa Bình

Lìa mê, dứt ác tạo duyên lành,

Giác ngộ tu hành độ chúng sanh.

Oan trái xa rời tâm mát mẻ,

Từ bi ban rải cõi an bình.

  

 

 

Đến giờ thọ trai, Chư hành giả hành trì hạnh khất thực theo truyền thống của HPKS. Buổi ngọ trai ngày tu tập thứ ba này được Phật tử Huệ Nhẫn (Kiến Tường, Long An) và nhóm Phật tử Long Khánh, Đồng Nai hùn phước cúng dường. Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai), đã ban đạo từ chứng minh và tán thán công đức quý Phật tử đã cúng dường buổi Trai Tăng hôm nay.

Sau khi chư hành giả được tĩnh tâm trong hai thời thiền hành, thiền tọa theo lịch của thời khóa công phu buổi chiều. Thời khóa học Chơn Lý đã được diễn ra với sự chia sẻ pháp thoại của Ni sư Tuệ Liên – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Tiến sĩ Phật học Trung Quốc, Giảng viên Học viện PGVN TP.HCM, Giảng sư Hệ phái Khất sĩ với Chơn Lý “Đạo Phật Khất Sĩ” của Tổ sư.

Khất sĩ là con đường tạm đi đến nơi chơn thật!

Kìa đoàn Du Tăng Khất sĩ là con đường tạm hiện tại, để đi đến nơi chơn thật.

Hôm nay, bốn nhóm chư hành giả được sự phân bổ của Ban tổ chức đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thiền tập của mình với quý Ni trưởng, Ni sư. Những khó khăn, trở ngại, những cảm xúc an lành trong quá trình tu tập đều được quý Ni trưởng, Ni sư lắng nghe và chỉ dạy kinh nghiệm tu tập của bản thân đến chư hành giả.

Mặc dù với cái lạnh của thời tiết Lâm Đồng, nhưng giờ công phu tối chư hành giả vẫn nghiêm túc tu tập với các thời khóa Sám hối lục căn, Thiền hành, Thiền tọa và Chia sẻ ý pháp.

Một số hình ảnh ngày tu tập thứ ba.

 

  

    

 

   

  

  

 

 

   

  

 

                                                                              Ban TT – TT Ni giới Hệ phái
Nigioikhatsi.net