Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trên tinh thần tri ân và báo ân, chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm 65 ngày đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vị Tổ đã khai lập và truyền thừa Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam vắng bóng. Chư tôn thiền đức lãnh đạo đã chỉ đạo Tăng Ni nhân dịp Lễ tưởng niệm này hãy thể hiện lòng tri ân ấy bằng thân hành cụ thể như sống chung tu học theo lời giáo huấn của Ngài. Chính tinh thần ấy, tối nay ngày 28/1 Kỷ Hợi, Tăng Ni đã hội họp sinh hoạt trong tinh thần hòa hợp dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức lãnh đạo.

Trong nếp sinh hoạt ấy của người khất sĩ, Đại đức Giác Hoàng đã thay lời Ban Thư ký Đại lễ dâng lên chư Tôn đức lãnh đạo cùng đại chúng chương trình sinh hoạt trong những ngày Đại lễ. Sau đó là sự chia sẻ trao đổi và đóng góp về chương trình sinh hoạt.

Kế đến Hoà thượng Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái đã thay mặt cho chư Tôn đức lãnh đạo có lời khuyến khích, trao đổi đến với đại chúng, đồng thời đưa ra kế hoạch Phật sự cho những ngày sắp đến. Trong kế hoạch ấy Hoà thượng nhấn mạnh đến những điểm như Phật sự tôn tạo, thiết lập đạo tràng nơi Mũi Nai để tưởng niệm đến sự thành tựu, chứng ngộ của đức Tổ sư, để từ đây Đạo Phật Khất Sĩ được hình thành và phát triển; định hướng cho sự phát triển của các giáo đoàn trong lòng Giáo hội nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống của đức Tổ sư; và hôm nay chúng ta được ngồi sinh hoạt nơi đức Tổ sư đản sinh là một ân đức lớn.

Tiếp đến, Hoà thượng Giác Giới, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 65 năm đức Tổ sư vắng bóng, đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài và nhấn mạnh đến những tinh yếu, dấu xương trong giáo pháp khất sĩ của Ngài. Cuối cùng, Hòa thượng có những lời khuyến khích và sách tấn Tăng Ni hãy tiếp nối tinh thần của Tổ Thầy để hiện thực hóa lòng tri ân của người học trò trong giáo pháp.

Sau đây là vài hình ảnh trong nếp sống chung tu học này: 

Theo daophatkhatsi.vn