Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày 5/12/2019 (nhằm ngày 10/11/Kỷ Hợi), trong tuần lễ tu tập khóa tu truyền thống Ni giới HPKS lần thứ 34 được tổ chức tại Tịnh xá Viên Quang (Đức Trọng, Lâm Đồng), chư hành giả khóa tu đã kết thúc ngày tu tập thứ hai trong niềm hỷ lạc vô biên với sự thực hành nghiêm túc thời khóa tu tập.

Thời khóa tu tập trong ngày khá nghiêm khắc, từ 3:30 sáng Chư hành giả đã bắt đầu ngày thứ hai của khóa tu bằng hai thời thiền hành và thiền tọa. Sau khi điểm tâm, Chư hành giả lại được thực hành thời khóa tu thiền theo những phương pháp đã được quý Ni trưởng, Ni sư hướng dẫn.

Trong giờ học Chơn Lý hôm nay, Sư cô Hạnh Liên - Tiến sĩ Văn hiến học Trung Quốc, Giảng sư Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đã có thời pháp thoại Chơn Lý “Lễ Giáo” chia sẻ đến Chư hành giả.

Kính tôn đạo đức đắp tường cao,

Vực thẳm kề bên bọc kín rào.

Theo chánh, lánh tà xây móng vững,

Chùa vàng, tháp ngọc để đời sau.

(Chơn Lý: Lễ Giáo - Thơ NT. Huỳnh Liên)

Lễ giáo là giáo lý của cách bày tỏ ý cung kính, hay cũng tức là cách bày tỏ ý cung kính, là một phương pháp giáo hóa, một giáo lý tốt đẹp quan trọng của đời sống nhơn loại. Lễ giáo là nền tảng của sự thương yêu, thiện cảm, thân thiện, dung hòa tốt đẹp với nhau, ấy là phép sống đời tốt đẹp nên gọi là lễ phép. Lễ phép là một qui tắc, là phép tắc, là một kỷ luật thiện, mà người có lễ phép, là sẽ được sự vui sướng nhứt trong đời.

Lễ giáo như cái hố sâu, khiến cho bao nhiêu nước đều đổ dồn về đó, người có lễ phép sẽ từ từ thu thập được vô số đức tính tốt của thiên hạ, thu thập được vô số cái hay điều tốt trên cuộc đời này.

Ngày tu tập thứ hai này, chư hành giả được Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai), cùng quý Ni trưởng trong Ban Tổ chức khóa tu hướng dẫn hành trì hạnh khất thực, thọ trai trong chánh niệm.

Nhóm 1: Ni trưởng Tố Liên hướng dẫn

Nhóm 2: Ni trưởng Gương Liên hướng dẫn

Nhóm 3: Ni trưởng Thận Liên hướng dẫn

Nhóm 4: Ni sư Dung Liên

Trong quá trình tu tập, chư hành giả sẽ có sự nhận thức rõ về diễn biến của tâm và đồng thời cũng phát sinh một số trở ngại. Do đó, sự hướng dẫn của bậc Thầy khả kính là điều cần thiết đến mỗi chư hành giả. Trong thời khóa buổi chiều, Ban Điều phối đã chia bốn nhóm trình pháp, dưới sự chỉ dạy tận tình của Ni trưởng Tố Liên, Ni trưởng Gương Liên, Ni trưởng Thận Liên và Ni sư Dung Liên.

Thời khóa tu tập buổi tối, Chư Tôn đức Ni cùng Phật tử cùng hòa âm tụng kinh sám hối lục căn, thiền hành, thiền tọa quán chiếu tâm và chia sẻ pháp hành.

Ban TT - TT Ni giới Hệ phái