Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO – Ngày 6/10/2019 (nhằm ngày 8/9 năm Kỷ Hợi), HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Thiền chủ Khóa tu tiếp tục dành trọn một ngày để chia sẻ với chư hành giả giáo lý “Khổ diệt đạo Thánh đế” trong bài pháp Bốn sự thật của bậc Thánh.
Bài pháp này liên quan đến bát chi thánh đạo, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.
Để giảng giải và phân tích các vấn đề này, Hòa thượng đã vận dụng những ý pháp của đức Phật dạy trong bài kinh Đại Niệm Xứ - Kinh Trường Bộ (Mahàsatipatthana Sutta, Dìgha Nikàya, dn 22) kết hợp với Đại kinh Bốn Mươi - Kinh Trung Bộ (Mahācattārīsaka Sutta, Majjhima Nikàya, mn 117) do cố HT. Thích Minh Châu dịch, và Bộ Chơn lý Bát Chánh Đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang để giúp các hành giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cách hành trì và tầm quan trọng của tám con đường đi đến sự giác ngộ này.
"Này các tỳ kheo! Thế nào là chánh tri kiến? Thế nào là chánh tư duy? Thế nào là chánh ngữ? Thế nào là chánh nghiệp?…"

Với những kiến thức đã tiếp cận và nghiên cứu, Hòa thượng đã dành nhiều thời gian giải thích cặn kẽ từng con đường trong giáo lý bát thánh đạo. Trong đó, Hòa thượng cho rằng trong những con đường tu tập đó, chánh kiến luôn đi đầu và là chi pháp vô cùng quan trọng:
“Thế nào là chánh kiến? Tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo.” Hòa thượng cho rằng, đây là con đường, cùng là “cận duyên” và “tư trợ” để các hành giả khi tu tập có thể đạt được Thánh Chánh Định. Ngoài ra đây cũng là mục tiêu mà những người tu tập hướng đến trong đời sống phạm hạnh của mình.
Với lời giảng nhẹ nhàng, những ví dụ thực tế Hòa thượng đã phân tích từng con đường một. Ngài đã có một cách trình bày mạch lạc, dễ hiểu giúp các hành giả hiểu về từng con đường trong Bát Chánh đạo. Vì chỉ có hiểu thì mỗi người tu tập mới có thể vững bước trong tiến trình tu tập của mình.

Tóm lại theo Hòa thượng, những người nào tu tập và hành đúng theo bát thánh đạo thì "Vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Như vậy Tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn thánh đế".
Thông qua bài pháp, Hòa thượng thiền chủ đã lồng ghép các bài kinh kèm với nội dung giáo lý trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang để làm sáng tỏ điều này cho các hành giả nắm rõ. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh và khẳng định Pháp hành của đường lối Khất sĩ là Giới Định Tuệ, Bát Chánh đạo và là con đường thanh tịnh, hướng cho người Khất sĩ tu tập có thể đạt đến thánh quả, giải thoát Niết Bàn.
Sau thời giảng pháp, Hòa thượng Thiền chủ cũng đã cùng các hành giả chia sẻ và thảo luận về cách thức tu tập và hành trì của Bát Thánh đạo trong đời sống tu học của mỗi hành giả ở đây. Được biết bài pháp “Bốn sự thật của bậc Thánh” được Hòa thượng Thiền chủ Khóa tu rất tâm đắc nên đã dành suốt 5 buổi trong Khóa tu để chia sẻ cùng hội chúng hành giả.
Vào buổi trưa, sau thời nghe pháp, chư hành giả của Khóa tu đã thọ nhận thực phẩm do các Phật tử thuộc các Tịnh xá của các Giáo đoàn và các hội, nhóm… từ trong và ngoài tỉnh Bà rịa Vũng Tàu về dâng cùng. Ngoài ra, chư hành giả không chỉ học pháp, còn tham gia các thời thiền hành, thiền tọa theo đúng như thời khóa biểu mà Ban tổ chức đã đề ra.

ĐĐ. Giác Thống - Giác Minh Chương
Ảnh: Thiện Dưỡng