Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO – Họ đi một cách nhẹ nhàng, không vội vã, không lo toan, không cần biết t điểm đến… Họ chính là các hành giả trong Khóa tu truyền thống Ni giới Giáo đoàn VI lần thứ 5
Đây là thời gian mà các hành giả thực hành phương pháp thiền hành mà chư Phật, tổ, thầy đã chỉ dạy để tìm về sự giải thoát.
Thời khắc đó, người tu tập buông đi hết những lo lắng và phiền muộn để đạt kết quả trong khi bước những bước chân tỉnh lặng. Vì thế muốn có an lạc, muốn có giải thoát, người tu tập phải bước được những bước chân như thế.


TT. Vườn Tâm
Ảnh: Face Tịnh xá Lộc Uyển