Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP. Hồ Chí Minh do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên khai lập và Hòa thượng Giác Toàn trùng tu xây dựng. Đây là trụ sở tu tập, hoằng pháp và văn hóa của Phật giáo Khất sĩ trong hiện tại và tương lai.

Thể theo sự thống nhất của Hệ phái, tháp bên trong cùng từ bên ngoài nhìn vào phía tay phải, là BẢO THÁP HỒNG ÂN, dành để thờ phượng và trang trí hình ảnh sinh hoạt của Hệ phái. Đây là tháp Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh của Hệ phái, tôn thờ đức Thế Tôn và phổ hệ truyền thừa từ đức Tổ sư Minh Đăng Quang đến chư vị đại đệ tử của Tổ sư, và cho đến ngày nay. Từ dữ liệu này, Hệ phái sẽ viết cuốn sử “Quá trình hình thành và phát triển Hệ phái Khất sĩ” một cách chi tiết nhất.

Trải qua gần 1 năm nỗ lực tập hợp dữ liệu, hình ảnh và thiết kế, sáng ngày 28 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 4/3/2019), Hệ phái Khất sĩ đã trọng thể Khánh thành Bảo Tháp Hồng Ân.

Chư Tôn đức Hệ phái Khất sĩ chứng minh buổi lễ có: Trưởng lão HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Trưởng lão HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Vạn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn IV; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamTrưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Minh Bửu, HT. Minh Thuấn, HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; NT. Tân Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; NT. Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; NT. Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái; NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản chúng Ni giới GĐ. III; cùng chư Tôn đức Ni hệ phái.

Đông đảo Phật tử các miền tịnh xá cả nước cũng tập trung về tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng.

Hòa thượng Giác Toàn phát biểu cảm tạ tri ân toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử Hệ phái trong thời gian thi công đã đồng lòng chung sức hoàn thành công trình tâm linh này.

Những hình ảnh khánh thành:

HT. Giác Toàn đại diện Hệ phái tặng bằng Tuyên dương công đức đến Đại đức Minh Điền và Công ty In Nam Á

Chư Tôn đức cắt băng khánh thành Bảo tháp

Theo daophatkhatsi.vn