Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng nay, ngày 31/12/2020, nhằm (18/11/Canh Tý), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, Tp.HCM, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ pháp quyến thành kính cử hành Lễ truy niệm và cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên.
Chứng minh và tham dự buổi lễ có chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, chư Tôn Đức VP II TƯ GHPGVN, cùng Tăng Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, và Lãnh đạo chính quyền Thành phố đồng tham dự.
Quang lâm chứng minh và tham dự về phía chư Tôn đức (HĐCM) có : Trưởng lão HT. Thích Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ Phái Khất sĩ;  chư Tôn đức trong (HĐTS) có: HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban PG Quốc tế TƯ, Phó Trưởng Ban TS kiêm Trưởng Ban PG Quốc tế TPHCM; HT. Thích Huệ Minh- UV Thường trực HĐTS, Trưởng Ban nghi lễ TƯ; HT. Thích Giác Thuận – Giáo phẩm PG quận Gò Vấp; Chứng minh BTS GHPGVN quận Gò Vấp; HT. Thích Thanh Hùng – UV Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT. Thích Giác Liêm – UV Thường trực HĐTS, Phó VP2 TƯ, Phó Thường Trực Ban nghi lễ TƯ; HT. Thích Giác Pháp – UV HĐTS, Phó Ban nghi lễ TƯ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ Phái Khất sĩ; HT. Thích Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri Sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Thích Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri Sự phó Giáo đoàn II, HT. Thích Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang quận 2; TT Thích Giác Tín - UV HĐTS, Phó Trưởng Ban trị sự PGVN quận Gò Vấp; TT Thích Minh Lộc – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì TX Trung Tâm quận Bình Thạnh; TT. Thích Minh Thành - UV Thường Trực HĐTS GPHPVN, Phó Thư ký Ban Thường Trực Giáo phẩm Hệ phái; TT Thích Giác Trí – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường Trực  BTS GHPGVN quận Gò Vấp; HT. Thích Giác Thông – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT. Thích Giác Điệp - Giáo phẩm Hệ phái,Tri Sự Phó Giáo đoàn VI; ĐĐ Thích Thiện Châu - Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận 3. Quý Chư tôn Giáo phẩm, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Chư tôn đức Tăng, Trụ trì các tự viện, tịnh xá.
Về phía Chư Tôn Đức Ni có NT. Thích Nữ Tân Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Phó Trưởng PBNG TƯ, Trụ trì TX Ngọc Quang Gò Công; NT Thích Nữ Chiêu Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Trụ trì TX Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai; NT Thích Nữ Tố Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, UV HĐTS; NT Thích Nữ Viên Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương; NT Thích Nữ Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT Thích Nữ Yếu Liên - Phó Ban Quản chúng Ni Giáo đoàn I; và Quý Ni trưởng Giáo Phẩm, quý Ni sư, Chư Tôn đức Ni và các Trụ trì các miền Tịnh xá đồng trở về Tổ đình Ngọc Phương tham dự.
Và sự hiện diện của các vị đại diện Chánh quyền địa phương, toàn thể nam nữ Phật tử gần xa và môn nhân Pháp quyến cố Ni trưởng Đệ Tứ Trưởng Ni giới HPKSVN. .Vào lúc 7h15 sáng, Chư tôn đức thành viên HĐCM và HĐTS, cùng lãnh đạo các cấp chính quyền  địa phương đã quang lâm nơi
Giác linh đường để chính thức bắt đầu Lễ Truy niệm.
Ni trưởng Thích Nữ Tố Liên – Giáo phẩm NGHPKS đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Tràng Liên, nhằm ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng , đã cống hiến trọn cuộc đời cho Đạo pháp và Dân Tộc.
"Sự ra đi vĩnh viễn của Ni trưởng là một sự mất mát đối với ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Công đức và đạo hạnh của Ni trưởng đã cống hiến cho Đạo pháp và chúng sanh vẫn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của người con Phật."
TT. Thích Minh Thành - UV Thường Trực HĐTS thay lời HT Thích Giác Toàn tuyên đọc bài Thi Điếu "Hạnh Phẩm Đức Hiền"

Ni trưởng Viên Liên- Phó Thường trực Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì Tổ đình TX Ngọc Phương tuyên đọc lời tưởng niệm của NGHPKS
NT. Thích Nữ Thẩm Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS đọc bài văn điếu cố Ni trưởng Đệ Tứ
Sư cô Thích Nữ Trúc Liên là đệ tử Cố Ni trưởng Đệ Tứ kính dâng lời tưởng niệm ân sư 
NT Thích Nữ Ánh Liên - Giáo phẩm Thường trực NGHPKS phát biểu cảm tạ
Sau Lễ truy niệm, Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Viện TƯ, BTS quân Gò Vấp - quận 3, cùng chư  tôn đức Tăng Ni đối trước linh đài cố NT  dường và cầu nguyện Giác linh cố Ni Trưởng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, trở lợi Hoằng pháp độ sanh
Sau đó, kim quan cố Ni trưởng được cung tống Trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh tại buổi lễ truy niệm: