Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
PSO – Ngày 27/01/2019 (22/12/Mậu Tuất), Tịnh Xá Trung Tâm Q. Bình Thạnh, Tổng kết Phật sự 2018, Tất niên cho các đạo tràng tu học: “Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng tứ niệm xứ, gia đình Phật tử, phòng thuốc Từ thiện Tuệ Tĩnh Đường”.

Chư Tôn đức Giáo Phẩm Hệ phái Khất sĩ chứng minh buổi lễ                                                                        Chư Tôn đức Giáo Phẩm Hệ phái Khất sĩ chứng minh buổi lễ
Chứng minh buổi lễ HT. Thích Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM Trung ương GHPGVN; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN; Trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang, Chứng minh Giáo đoàn IV; cùng chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; quý Phật tử tham dự tại đạo tràng đồng trở về tham dự.

HT. Thích Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM T.Ư GHPGVN Tán dương công đức cho pháp Hội đạo tràng

HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN; Trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang, Chứng minh Giáo đoàn IV chia sẻ thời pháp thoại ngắn đến các đạo tràng

Lễ Tổng kết diễn ra trang nghiêm và thành kính, theo chương trình như sau: Cung thỉnh chư Tôn đức Chứng minh quang lâm hội trường, các đạo tràng báo cáo công tác, nhiệm vụ và thời khóa tu học của mình trong năm, trình bày những quan điểm, đưa ra ý kiến đóng góp, xây dựng mô hình sinh hoạt năm tới 2019, HT chứng minh tán thán công đức Phật tử tu học đạt kết quả tốt, HT ban đạo từ chứng minh, tặng quà, trình tự của buổi lễ theo sự hướng dẫn của BTC một cách trang nghiêm, hội chúng hoan hỷ trong tinh thần hòa hợp.

Gia đình Phật tử báo cáo kết quả sinh hoạt trong nămPhòng thuốc Tuệ Tĩnh Đường trình bày công tác thiện nguyện

Đạo tràng Bát Quan Trai, Niệm Phật, Tứ Niệm Xứ báo cáo quá trình tu học

Phật tử dâng lời Tri ân đến chư Tôn đức chứng minh

Thầy ơi! con đã hiểu rồi

Thực hành giáo lý ơn Người truyền trao

Một năm tu học biết bao

Lợi ích hoàn thiện thân tâm an lành

Việc thiện cố gắng thực hành

Bỏ tà về chánh hạnh lành nương theo

Hiện tại gieo giống Bồ đề

Kiếp sau hưởng trọn bình an đời đời

Hôm nay Tổng kết năm rồi

Đạo tràng tu học kính lời Tri ânHT. Thích Giác Tường – Thành viên Thường trực HĐCM T.Ư GHPGVN trao quà cho Phật tử đạt kết quả HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN; Trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang, Chứng minh Giáo đoàn IV trao Pháp y cho đạo tràng

Theo:www.phatsuonline.com