Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2019) là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với môn đồ tứ chúng Hệ phái Phật giáo Khất sĩ. Đã 65 năm mai vàng rơi rụng, 65 năm mùa Đạo sử vắng bóng Tổ sư, hàng môn nhân đệ tử ngày đêm thương kính, tưởng nhớ đức Ngài.

Sáng ngày 04-03-2019 (nhằm 28/Giêng/Kỷ Hợi), nằm trong khuôn khổ Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư vắng bóng, hơn 800 chư Tôn đức Tăng Ni đã trang nghiêm tổ chức trì bình khất thực tái hiện lại hình ảnh chư Phật Tăng xưa:

“Du tăng khất thực quanh thành phố

Mặt đường in bóng điểm vóc nhô

Gót chuyển y vàng người cảm quý

Tay ôm bát đất kẻ thương ồ

Tứ ân hiển đó nhờ công tạo

Tam bảo linh này mượn sức tô

Thí chủ bòn duyên từng lọn bánh

Chư tôn chú nguyện những viên đồ

Uy nghi thiện hảo ngời nhân cách

Dũng cảm hiền tài tỏ trí phô

Phật tử căn lành gom hạnh phước

Trần gian đời đạo trải cam lồ”.

Trân trọng giới thiệu chùm ảnh:

Theo daophatkhatsi.vn