Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Khi đối nhân xử thế, khi gặp người khác khó khăn thì bạn nên giúp đỡ. Trong cuộc sống này, việc làm lợi cho xã hội thì cuộc sống mới có giá trị. Còn kẻ không giúp đỡ lại còn ăn hiếp người khác thì sớm muộn cũng chuốc quả báo.
Ham muốn nhiều
Ở đời ai tham lam thì chắc chắn sẽ tổn hại phúc khí. Nhiều người nhận ra rằng những gì họ có được từ trước đến nay không đóng góp nhiều cho hạnh phúc của họ. Tại sao có ít hơn làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, nếu chúng ta chẳng hài lòng với những gì mình đang có.
Sống ác
Trời có đức có phúc. Nếu một người làm việc ác mà nghĩ mình sẽ chẳng chịu quả báo nào thì chắc chắn là không có. Thế nên nhất định phải sống thật lương thiện.
Lợi dụng người khác
Đừng nghĩ việc nhỏ mà không làm tổn hại đến phúc báo. Nhiều người trong cuộc sống này cực kỳ thích lợi dụng người khác. Trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí và cũng không có cái gì rẻ như là cho cả. Cái nào rẻ cũng sẽ phải trả giá, thậm chí là phải trả giá gấp nhiều lần.
Ức hiếp người khác
Khi đối nhân xử thế, khi gặp người khác khó khăn thì bạn nên giúp đỡ. Trong cuộc sống này, việc làm lợi cho xã hội thì cuộc sống mới có giá trị. Còn kẻ không giúp đỡ lại còn ăn hiếp người khác thì sớm muộn cũng chuốc quả báo.
Bất hiếu
Cha mẹ chính là người sinh thành, nuôi nấng chúng ta. Thế nên báo hiếu không chỉ báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục với cha mẹ mà còn gieo trồng phúc báu cho bản thân. Nếu bạn không hiếu thảo với cha mẹ của mình, thì bạn chẳng thể làm được việc gì cả.
Dối trá
Một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Chính trực là nguyên tắc cơ bản của cuộc sống này, nếu bạn nói dối và thích lừa người khác thì bạn sẽ đánh mất đi lòng tin của người khác.
Lãng phí
Một bữa cháo và một bữa ăn, khi nghĩa đã khó. Điều mà chúng ta tận hưởng trong cuộc sống đều là công sức của chúng ta và cần trân trọng. Hãy trân trọng thành quả lao động của người khác và thành quả lao động của chính mình.
 
Giải trí - thời báo văn học nghệ thuật