Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Phật dạy con người rằng, mọi phúc lành, khổ đau gặp phải trong đời đều có quan hệ nhân quả. Mọi việc con người làm, dù thiện hay ác, đều sẽ có quả báo: làm thiện là tạo nhân, phước là quả; làm ác là tạo nhân, và khổ là quả.

Hình phạt đã ban thì rất đáng sợ

Người xưa luôn cho rằng hình phạt đã được ban ra thì chẳng thể nào thay đổi được. Thế nên việc thi hành án phải đặc biệt cẩn trọng, tránh những sai lầm.

Sau khi tiếp nhận hình phạt, hình dạng và sức khỏe của con người chẳng thể trở lại như trước. Thế nên người trí nên học cách kiềm chế hành động của mình.

Về sau này, người ta còn mở rộng ý nghĩa đã thành thì không thể thay đổi, để muốn nói rằng khi một sự kiện đã hình thành thì không dễ gì thay đổi được.

Nhân đã gieo thì quả tất thành

Khi bắt đầu hỗn loạn đến nay, một số đá hình thành nằm rải rác trên mũi đất, một số khác lại rơi xuống đáy hồ, hàng chục năm vẫn chẳng hề thay đổi. Ý nói những sự sự kiện lớn khác xảy ra trong cuộc sống một khi đã hình thành thì không dễ thay đổi. Đó là lý nhân quả luân hồi nhiều kiếp mà Phật gia gọi là quả báo. Về sau này, người ta còn mở rộng ý nghĩa đã thành thì không thể thay đổi, để muốn nói rằng khi một sự kiện đã hình thành thì không dễ gì thay đổi được.
 

Phật dạy con người rằng, mọi phúc lành, khổ đau gặp phải trong đời đều có quan hệ nhân quả. Mọi việc con người làm, dù thiện hay ác, đều sẽ có quả báo: làm thiện là tạo nhân, phước là quả; làm ác là tạo nhân, và khổ là quả.

Quả báo trên đời này không nhất thiết phải hoàn trả ở kiếp này, cho nên không phải ai cũng nhìn thấy quả báo thiện, ác ở trước mắt. Bởi vì nhiều người không nhìn thấy quả báo nên cho rằng chẳng có nhân quả.

Hãy nhớ nhân quả có liên quan đến 3 kiếp, kiếp trước, kiếp hiện tại và cả kiếp tương lai. Sự luân hồi sẽ chẳng ngừng từ đời này qua đời khác cho đến khi hết báo ứng.

Quả báo dù thiện hay ác cũng liên quan đến mối quan hệ nhân quả phức tạp từ đời này qua đời khác. Khi nhân duyên hội tụ thì đó là ngày xảy ra quả báo. Sự giao thoa của nhân duyên có thể đến nhanh chóng, tức là ngay trong đời này, hoặc có thể bị trì hoãn trong nhiều đời trước khi quả báo xảy ra.

Trong quá trình hợp lưu của nghiệp này, có thể do nghiệp xấu con người đã làm nên ảnh hưởng đến việc hình thành, làm giảm bớt quả tốt.
 

Sưu tầm