Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Khi chúng ta gặp nhau thì thường hay hỏi câu: "Anh khỏe không?" Hai bên quan tâm nhau xem có phải ngày nào cũng sống tốt lắm không? Nhưng sự thật có phải là ngày nào cũng đều rất tốt không? Ngay cả trúng gió cảm mạo cũng không có không? Phải có thôi. Nếu đã có thì làm sao nói ngày nào cũng là ngày tốt được?
Có một lần, tôi thấy một vị Thầy đang chặt củi, do bất cẩn nên chặt nhầm vào ngón tay, tức thời máu tuôn xối xả. Tôi hỏi Thầy ấy có sao không? Thầy trả lời: Tốt lắm! tốt lắm!
 
Tôi nói: "Thầy đã chặt đứt nửa ngón tay thì làm sao còn nói tốt?"
 
Thầy ấy nói: "Không có gì. Con đang tiêu nghiệp đó mà, có thể quá khứ con đã giết một con heo hay là con trâu, nên bây giờ chặt nửa ngón tay để tiêu nghiệp, sau này sẽ không có chuyện gì nữa?"
 
Khi gặp phải nạn tai, mình có được coi là ngày tốt không? Tất nhiên là có thể! Vì thân thể tuy chịu khổ, hoặc là bị người ta chê cười, nhưng chỉ cần trong lòng, chúng ta giữ trạng thái bình thường, bình tĩnh thì ngày nào cũng là ngày tốt.
 
"Nếu tâm mình có thể tự lắng yên thì thế giới nơi nào cũng bình yên".

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết