Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thiền sư Phật Quang có lần nhìn thấy thiền tăng Khắc Khiết, hỏi rằng:- Ông từ lúc đến đây học thiền, dường như năm tháng trôi qua nhanh, mới đây đã 20 năm rồi, ông sao chẳng đến ta hỏi đạo?
Thiền sư Phật Quang có lần nhìn thấy thiền tăng Khắc Khiết, hỏi rằng:
- Ông từ lúc đến đây học thiền, dường như năm tháng trôi qua nhanh, mới đây đã 20 năm rồi, ông sao chẳng đến ta hỏi đạo?
Thiền tăng Khắc Khiết đáp rằng:
- Lão thiền sư mỗi ngày quá bận rộn, con quả thật chẳng dám làm phiền Ngài.

Thời gian qua nhanh, mới đây đã là 3 năm rồi. một hôm Thiền sư Phật Quang gặp thiền tăng Khắc Khiết đang ở trên đường, lại hỏi rằng:

- Ông trên đường tu thiền, có vấn đề gì chăng? Sao chẳng đến thưa hỏi ta?

- Lão thiền sư rất bận rộn, con chẳng dám tuỳ tiện thưa chuyện với ngài!

Lại trôi qua hết 1 năm nữa. Thiền tăng Khắc Khiết đi ngang qua trước phòng của Thiền sư Phật Quang, thiền sư lại đối mặt với Khắc Khiết, nói:

- Ông qua đây, ngày nay rảnh rỗi, mời ông vào thiền thất của ta bàn luận lý thiền.

Thiền tăng liền vội vã chấp tay lại nói:

- Lão thiền sư quá bận rộn, con đâu dám tuỳ tiện lãng phí thời gian quý báu của ngài.

Thiền sư Phật Quang biết rõ thiền tăng Khắc Khiết khiêm tốn quá đáng, chẳng dám ngay đó đảm đương lại làm sao mà tham thiền, cũng là chẳng thể nào khai ngộ được.

Thiền sư Phật Quang biết rõ nếu chẳng chủ động khai thị thì không thể được. Do vậy, lại 1 lần dịp tốt nữa gặp được Khắc Khiết, ngài hỏi rằng:

- Học đạo, toạ thiền, chủ yếu việc tham cứu phải liên tục, ông vì sao lâu ngày rồi mà sao chẳng đến thưa hỏi với ta?

- Lão thiền sư, ngài quá bận rộn, học tăng chẳng tiện làm phiền nhiễu ngài!

Thiền sư Phật Quang ngay đó hét 1 tiếng to:

- Bận rộn! Bận rộn! Vì ai mà ta đang bận rộn? Ta cũng có thể vì ông mà bận rộn đây!

Một câu nói của Thiền sư Phật Quang: "Ta cũng có thể vì ông mà bận rộn đây!", đánh mạnh vào trong tâm của thiền tăng Khắc Khiết. Thiền tăng Khắc Khiết lập tức ngay lời nói ấy liền được ngộ nhập.

LỜI BÌNH:

Có người quá chú ý đến lợi ích của riêng mình, chẳng để tâm đến người khác, chỉ 1 việc nhỏ nhoi thôi mà 2, 3 phen làm phiền người khác. Có người quá nhớ đến người khác, chẳng chịu lo cho mình, cuối cùng mất đi nhiều cơ hội tốt. Bản lai diện mục của thiền, chính là ngay đó đảm đương! Thời gian đang ăn cơm là ăn cơm. Thời gian đang tu đạo là tu đạo. Thời gian đang thưa hỏi cần hỏi được điều trọng yếu. Thời gian đang trả lời cần trả lời dứt khoát. Chẳng nên ở bên trong giống như phải mà chẳng phải thay đổi lung tung.

 
Chùa bửu minh