Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
*Uống rượu có 6 lỗi 1.Tổn thất tài sản 2. Sinh bệnh 3. Đấu tranh 4. Tiếng xấu đồn khắp 5. Nóng giận bạo ngược 6. Trí tuệ ngày càng tổn giảm (Kinh Trường A Hàm)
*Uống rượu có 6 lỗi
 
1.Tổn thất tài sản
2. Sinh bệnh
3. Đấu tranh
4. Tiếng xấu đồn khắp
5. Nóng giận bạo ngược
6. Trí tuệ ngày càng tổn giảm
(Kinh Trường A Hàm)
 
* Người ưa uống rượu say mắc 36 lỗi.
 
01. Uống rượu say khiến con chẳng kính cha mẹ, cha con không có trên dưới
02. Nói năng bậy bạ
03. Uống rượu nói lời chia rẽ, nói nhiều
04. Say rượu nói hết những điều cơ mật của người
05. Say rượu mắng trời quở đất chẳng biết húy kỵ
06. Say rượu nằm giữa đường, chẳng biết đường về hoặc đánh mất đồ vật
07. Say rượu chẳng thể đi đứng đoan chánh
08. Say rượu ngã tới ngã lui hoặc rơi vào mương rãnh, hầm hố
09. Say rượu té lên té xuống vỡ cả mặt mày
10. Say rượu mua bán lầm lộn, gây việc đụng chạm với người
11. Say rượu làm mất việc làm, chẳng lo làm ăn sinh sống
12. Hao tổn tiền của
13. Say rượu chẳng nghĩ đến sự đói lạnh của vợ con
14. Say rượu mắng chưởi chẳng  kể đến luật pháp
15. Say rượu cởi áo quần, thân thể lõa lồ chạy khắp nơi không biết hổ thẹn
16. Say rượu chạy vào nhà người lôi kéo phụ nữ nói bậy nói bạ
17. Muốn đánh người bên cạnh
18. Dậm chân la lối om sòm làm kinh động đến hàng xóm
19. Say rượu giết càn các loài trùng kiến
20. Say rượu đập phá đồ đạt trong nhà
21. Người say rượu bị người nhà coi như kẻ ở trong tù ngục, say sưa không có suy nghĩ
22. Kết bạn cùng bọn người ác
23. Xa người hiền lành
24. Say rồi tỉnh dậy thân thể cảm thấy bệnh hoạn          
25. Say sưa ói mửa dơ bẩn ,vợ con chán ghét
26. Say sưa tâm ý buông lung không biết tránh thú dữ
27. Say sưa chẳng tôn kính người hiền , chẳng kính sa môn
28. Say rượu dâm dật không biết kiêng sợ
29. Say rượu như người điên mọi người tránh xa
30. Người say như người chết không còn biết gì cả
31. Người uống rượu say sẽ bị bệnh gan
32. Trời rồng ,quỉ thần đều không thích người uống rượu
33. Bạn tốt xa lánh
34. Say rượu quậy phá bị chính quyền bắt, hoặc bị đánh đòn
35. Sau khi chết đọa địa ngục, uống nước đồng sôi
36. Được ra khỏi địa ngục, sanh làm người thường ngu si
(Kinh phân biệt thiện ác sở khởi)