Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thế gian này có quá nhiều chuyện phiền não, vì vậy, rất nhiều người đi gặp Đức Phật cùng hỏi về một vấn đề: “Con nên làm thế nào, mới không còn những điều phiền muộn?”
Đức Phật cho đáp án đều như nhau:
“Chỉ cần buông tay, con sẽ thôi không phiền não nữa.”
Có một người thanh niên, cho rằng mình thông minh tỏ ý không phục, bèn đi gặp Đức Phật và hỏi:
“Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não. Nhưng, Người cho họ giải pháp đều hoàn toàn như nhau, vậy đó chẳng khác gì buồn cười lắm hay sao?”
Đức Phật từ bi trả lời, chỉ hỏi ngược lại chàng thanh niên:
“Buổi tối con ngủ có thường hay nằm mơ không?”
“Đương nhiên là có!” Chàng trai trả lời.
“Vậy, mỗi buổi tối nằm mơ, giấc mơ đều như nhau không?” Đức Phật lại hỏi.
“Đương nhiên là khác nhau rồi!” Chàng trai trả lời. “Con ngủ hàng ngàn hàng vạn lần, thì sẽ mơ hàng ngàn hàng vạn lần giấc mơ.”
Đức Phật mỉm cười nói:
“Nhưng cách kết thúc giấc mơ, đều như nhau cả, đó là: TỈNH DẬY!”
 
Sưu Tầm Internet