Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

1.Cơm không đủ ăn.Me nói:Mẹ không đói

2.Nhà nghèo.Mẹ nói không thích quần áo mới

3.Thức ăn ít.Mẹ nói không thích thức ăn

4.Dậy sớm thức khuya.Mẹ nói:Mẹ không mệt

5.Kiệt sức vì mỏi mệt.Mẹ nói:Mẹ không sao

6.Ra đường không đủ tiền mua nước uống. Mẹ nói: Mẹ không khát

7.Gửi tiền cho mẹ.Mẹ nói:Mẹ không thiếu tiền

8.Khi nằm trên dường bênh.Mẹ nói:Mẹ không đâu

Mẹ người đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều nhưng đối khi chúng ta đã vô tình không quan tâm đến mẹ