Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Nếu cuộc sống của chúng ta lấy tiền làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất khổ cực.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy phụ nữ làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy ái tình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất đau thương.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy leo cao làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất phiền muộn.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy khoan dung làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy tri túc làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất vui vẻ.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy cảm ơn làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất thiện lương.

Không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này.

Nếu lòng bạn tràn đầy tình yêu thương, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng tràn ngập yêu thương.

Nếu lòng bạn chứa đầy thù hận, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng chứa chan thù hận. 

Còn như lòng bạn chứa đầy cảm ân, thì đâu đâu cũng thấy ngập tràn lòng cảm ân. 

Nếu bạn trưởng thành, mọi chuyện cũng đều sáng rõ như lòng bàn tay. 

Vậy mới nói, không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này.

Nếu không có chỗ nào để thoả mãn, chi bằng ta hãy cười ngây ngô. 

Nếu không có chỗ nào để so tài cao thấp, chi bằng ta hãy tự tại mừng vui. 

Nếu mọi chuyện đều không như ý, chi bằng ta hãy thản nhiên mà đón nhận.

Sưu Tầm