Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Có hai anh em chừng bốn, năm. Do cửa sổ đóng kín nên sống trong căn nhà âm u

Nhìn thấy bên ngoài ánh sáng chan hòa, chúng thích lắm, bèn bảo nhau: "Anh em mình đi lấy ánh sáng ngoài đấy vào nhà đi!". Thế là chúng thay nhau dùng chổi quét ánh sáng vào nhà. Quét hoài, quét hoài mà ánh sáng vẫn không chịu vào. Người mẹ đang nấu ăn dưới bếp ngạc nhiên hỏi. Hai anh em thật thà trả lời. Người mẹ cười: "Nếu muốn có ánh sáng thì các con phải mở hết các cửa sổ ra".