Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ai rồi cũng có lúc thất vọng và bất mãn, không phải là hi vọng của bạn không thực hiện được, mà chính vì lòng tham của bạn không biết đủ. Mỗi lần như vậy, chúng ta thường oán trời trách người, quăng chén xán hủ, cũng ít ai ngồi lại để từ từ suy nghĩ, lý do tại sao mà chúng ta lại có những thất vọng như vậy.

Sống, chúng ta không nên mong cầu quá nhiều.
Lúc chúng ta đến trên thế giới này, vốn là hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có, Ông trời cho chúng ta cuộc sống, bạn bè , tư tưởng và tài sản…đâu có mong chúng ta trả ơn? Cho chúng ta nhiều như thế,nhưng chúng ta lại không bao giờ biết vừa đủ,vì thế chúng ta càng thất vọng, càng bất mãn.

Ở trên đời này, cuộc sống của mỗi một con người đều công bằng không có gì khác nhau. Có cày cấy thì mới có thu hoạch, có phấn đấu thì mới có thành công, có làm thì mới có ăn. Bạn muốn bỏ một phần giá trị để dành lấy mười phần kết quả, chuyện đó không bao giờ có. Vì thế cho nên chúng ta đừng bao giờ mong cầu cho chúng ta quá nhiều.

Sống là phải phấn đấu, phải tích lũy.
Chúng ta không nên cầu quá nhiều, chỉ cần một chút thì được rồi. Mỗi ngày một ít, mỗi tháng một ít, mỗi năm một ít, vậy vài năm sau nhân lên thì chúng ta được quá nhiều rồi. Một đời người như vậy chúng ta sẽ trở thành một phú ông giàu có trên đời rồi còn gì?!

Không nên cầu quá nhiều, quá nhiều rồi cuộc sống sẽ nặng nề, bạn cũng sẽ cảm nhận cuộc đời của bạn còn quá nhiều thiếu thốn, rồi lo lắng cứ thế mà tìm cầu. Như vậy thì tâm của bạn sẽ không bao giờ được an lạc. Không nên cầu quá nhiều, quá nhiều rồi, cuộc đời sẽ cồng kềnh, và bạn sẽ cảm nhận được tất cả những gì mà bạn có đều là nhỏ nhoi, bởi vì chúng không mang thoải mái đến cho cuộc đời của bạn được.

Bất kỳ tham vọng nào cũng không nên, chỉ cần làm việc tích cực, làm người chân chính, mỗi phút giây chân thực bạn sẽ có được thành công đích đáng.