Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Khi thấy rõ sự thật công bằng và bắt đầu bước chân trên con đường thiện, mình cũng bắt đầu thấy một sức mạnh có vẻ nghịch lý nhưng có thật đẩy theo hướng ngược lại, làm mòn quyết tâm, làm nản ý chí vươn tới sự thành công hạnh phúc và giá trị cao thượng của cuộc sống, mình gọi những nghịch lý này là “nghịch lý Bồ Tát’’. Bồ Tát tiếng Sanskrit là Bodhisattva, có nghĩa là người có ước nguyện lớn giúp đỡ người khác. Nghịch lý Bồ Tát , mình nghĩ là những nghịch lý cuộc sống giúp người sống và cống hiến cho hòa bình hạnh phúc của nhân loại và tình yêu thương con người biết được sức mình, mạnh mẽ hơn cho sự sống cao thượng và nổi bật lên giữa vô số con người trên đường đang đi.
1.    Người đời thường vô lý không biết điều và vị kỷ.
2.    Khi bạn làm điều tốt có thể nhiều người cho rằng bạn làm vì tư lợi và danh tiếng.
3.    Nếu thành công, bạn có thể gặp những kẻ giả dối và kẻ thù thật sự.
4.    Việc tốt bạn làm hôm nay có thể bị lãng quên ngày mai.
5.    Thẳng thắn và trung thực thường làm bạn tổn thương.
6.    Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi suy tính thấp hèn.
7.    Người ta thường tỏ ra thông cảm với người yếu thế, nhưng lại đi theo kẻ mạnh.
8.    Những thành quả mà bạn mất nhiều năm xây dựng có thể bị phá hủy trong phút chốc.
9.    Bạn có thể bị phản bội khi giúp đỡ người khác.
10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng có thể nhận lại một cái tát phũ phàng.
 
Mười nghịch lý trên là một đội quân ma, chúng tập hợp để đánh bại sự kiên cường sự quyết tâm, ý tưởng lớn lao, lòng trung thực của một con người muốn hướng tới giá trị cao thượng của đời sống. Một khi chúng ta quyết tâm đi trên con đường thiện, quyết sống đời sống cao thượng, quyết góp phần cho hòa bình thế giới và tình yêu thương con người, chúng ta phải sẵn sàng cho một cuộc chiến với những nghịch lý đó. Cuộc chiến ở đây chúng ta đừng hiểu là có kẻ thắng người thua, kẻ còn người mất. Chúng ta là người từ bỏ thắng bại, có nghĩa là trong chúng ta không có khái niệm thắng thua. Những  nghịch lý cuộc sống là những nghịch lý Bồ Tát, những nghịch lý giúp cho kháng thể của ta mạnh hơn để tiếp tục hành trình lý tưởng. Vũ khí chúng ta sử dụng là tình yêu thương, nghệ thuật tiếp xúc và lòng dũng cảm, cùng với niềm tin chân lý công bằng.
 Có thể thành quả nhiều năm xây dựng của chúng ta bị hủy trong phút chốc bởi những kẻ vô lý, không biết điều và vị kỷ. Hãy thương họ, khéo tiếp xúc và dũng cảm tiếp tục xây.
 Có thể ý tưởng lớn lao của chúng ta bị đánh gục bởi suy tính của những kẻ thấp hèn. Hãy thương họ, khéo tiếp xúc và dũng cảm tiếp tục lại ý tưởng lớn lao.
 Chúng ta hết lòng làm điều tốt, nhưng có thể bị cho là làm vì danh  vọng và tư lợi.  Hãy thương họ, khéo tiếp xúc và dũng cảm tiếp tục việc làm ý nghĩa đã ước mơ.
 Qui luật công bằng là công lý, chúng ta đừng lo mây đen che mãi mặt trời. Mây đen có thể che tối mặt trời, nhưng không bao giờ là mãi mãi. Mặt trời rồi sẽ tỏa sáng. Sự thật công bằng, sự thật việc làm của chúng ta rồi sẽ sáng như mặt trời thoát khỏi mây đen. Chúng ta không cần chiến thắng; Chúng ta cũng không là người chiến bại. Chiến thắng và chiến bại là nhân dẫn đến chiến tranh và hận thù. Chúng ta sống và làm việc là để hướng tới một giá trị cao thượng của hạnh phúc thật, phần thưởng ở trên con đường chúng ta đi mà không phải ở cuối đường chúng ta đến. Sự chiến thắng trong cuộc đối đầu với những nghịch lý Bồ Tát là chiến thắng chính mình.
 Chúng ta biết những gương sáng của Đức Phật Sakya Muni, Chúa Jesu; chúng ta thấy những gương sáng của Mahatma Gandhi, Martin Luther King cũng như nhiều gương sang khác của nhân loại. Những nghịch lý cuộc sống chỉ là những điều kiện làm mạnh ý chí và ước mơ vĩ đại trong họ. Họ có thể từ giã nhân loại trước khi họ hoàn tất công trình mơ ước, chúng ta cũng có thể như thế.
Hãy yên tâm, công trình mơ ước đẹp sẽ được tiếp tục bởi những con người có mơ ước đẹp ở tương lai. Cũng như chúng ta đang tiếp tục đi trên những con đường của những tâm hồn cao thượng trước mình.
 
Nhuận Đạt - TMT