Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Ngày xưa, vào một đêm mưa tầm tã, có một vị hòa thượng đến một gia đình giàu có hóa duyên. Hòa thượng xin được ngủ nhờ vị phú hộ này một đêm. Nhưng chủ nhà này nhất quyết không cho hòa thượng ngủ lại nhà mình. Hòa thượng đành nằm ngủ ngoài hiên, cố gắng chịu lạnh và đói.

Sáng sớm hôm sau, người quản gia ra mở cổng và trông thấy hòa thượng cả người ướt đẫm, cơ thể run cầm cập vì lạnh. Vị hòa thượng hỏi tên họ của chủ nhà rồi nhanh chóng rời đi.

Thật nhiều năm sau, vị hòa thượng ấy trở thành sư trụ trì của một ngôi chùa lớn. Tình cờ người vợ của vị phú hộ năm xưa đến chùa bái lễ. Vừa bước đến cổng chùa, bà nhìn thấy rõ tên chồng mình được khắc trên tấm bảng treo trên một cây cột đặt nơi ra vào. Người vợ của phú hộ kia thấy lạ nên lân la hỏi một vị hòa thượng gần đó.

Hòa thượng nói: “Vì chủ nhà này trước kia không bố thí tăng nhân, nên sư trụ trì chùa chúng tôi mới ghi lại tên ông ấy.”

Người vợ phú hộ kia nghe thế liền nổi giận: “Tại sao sư trụ trì chùa các ông lại nhỏ mọn, hẹp hòi thế chứ?

Vị hòa thượng nói: “Cũng không phải như thí chủ nghĩ. Sư trụ trì chùa chúng tôi cho rằng, gia chủ không bố thí tăng nhân, nhất định là còn có ác duyên chưa dứt bỏ từ tiền kiếp. Vì vậy, sư trụ trì mới ghi lại tên của gia chủ. Hằng ngày ngài tụng kinh niệm Phật,. Ngài đều cầu nguyện cho gia đình họ bình an để hóa giải ác duyên kia.”

Sau khi nghe xong những lời này, người vợ phú hộ rất xúc động. Bà quay trở về kể lại cho chồng bà nghe. Vị phú hộ nghe xong cảm thấy hối hận nên tự đến chùa dâng hương, tạ ơn sư trụ trì. Từ đó trở đi, gia đình phú hộ tự nguyện cung cấp lương thực cho toàn bộ tăng nhân và tu sửa chùa.

Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng, tâm hướng thiện có thể hóa giải ác duyên. Hãy dùng chính tấm lòng từ bi, lòng khoan dung độ lượng của bạn mà thiện giải.