Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tháng tư, hoa Vô Ưu đã bừng nở khắp ba cõi nhân gian. Những người con Phật hoan hỷ kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ.
Hình ảnh Ngài là một bài ca bất diệt, giáo Pháp của Ngài cũng như một thứ ánh sáng vô biên soi rọi tới vô lượng, vô số kiếp. Những pháp âm tại vườn Lộc Uyển, núi Linh Thứu năm nào như còn vọng mãi tới ngàn sau. Tất cả như thấm sâu vào tâm hồn của những chúng sinh đang khát khao đi tìm chân lý và hạnh phúc. Đời không là mộng và Ngài cũng không phải là giấc mơ để chúng sinh tìm về. Ngài đang hiện hữu rất thực giữa cuộc đời còn lắm si mê và giông bão này.
Tháng tư, chân miên man những bước trên dặm đường dài tới chùa và lặng nghe tiếng kinh cầu đang vọng nhịp tới tâm. Dẫu có đi cả bảy ngàn bước, lòng chưa thể ngộ ra hết những điều mà năm xưa Đức Phật trong ngày thị hiện Đản sanh đã đi bảy bước trên bảy bông sen hồng, nhưng tâm hướng đạo thì vẫn một lòng về Phật. Nhờ sự quyết chí của Ngài khi từ bỏ cuộc sống vương giả, vợ đẹp, con xinh để xuất gia một lòng tìm đạo mà thế gian hôm nay biết được “Chúng sanh là Phật sẽ thành”; và hiểu được “Dù thế giới là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên… thì cuộc đời này vẫn có sinh, già, bệnh, chết, sầu. bi, khổ, ưu, não”.
Có ca dao rằng:
“Dù ai đi đâu về đâu,
Nhớ ngày Phật Đản, năm châu đều về.
Dù ai bận rộn trăm bề,
Đến ngày Phật Đản, nhớ về chùa xưa”.
Vậy nên tháng tư, những người con Phật đã tìm về quỳ lạy dưới chân Ngài để những vọng niệm tham, sân, si, những luyến ái còn nặng mang được tiêu trừ. Thành tâm niệm sáu chữ Hồng danh để nghe lòng thanh tịnh.
Và đường về bến giác sẽ không xa…
Phạm Văn